Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dirigintie de santier pentru lucrarile pe drumurile judetene din zona Gheorgheni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.996 RON

Castigatorul Licitatiei: INNOBER WAVE SRL BUDAPESTA SUCURSALA TÂRGU MURES
Anunt de atribuire numarul 28858/02.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: KLARA-PIROSKA KALAMAR, Tel.0266-207720, Email: [email protected], Fax: 0266-207725, Adresa internet (URL): www.cchr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dirigintie de santier pentru lucrarile pe drumurile judetene din zona Gheorgheni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: drumurile judetene din zona Gheorgheni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dirigintie de santier pentru lucrarile: 1) Plombari pe suprafete intinse pe drumul judetean DJ 126, iesire comuna Suseni spre comuna Lazarea, cod CPV 45233223-8, Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor2) Reparatii pe suprafete intinse pe drumul judetean DJ 127, Cod CPV 45233142-6, Lucrari de reparare a drumurilor3) Reparatii pe suprafete intinse pe drumul judetean DJ 128, in continuarea covorului asfaltic existent la intersectia cu DN 12, spre localitatea Jolotca, Cod CPV 45233142-6, Lucrari de reparare a drumurilor4) Reparatii pe suprafete intinse pe drumul judetean DJ 153D, de la centrul comunei Subcetate spre comuna Remetea, Cod CPV 45233142-6, Lucrari de reparare a drumurilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74210000-4 - Servicii de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 995.91RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 169/13976 Denumirea: Servicii de dirigintie de santier pentru lucrarile pe drumurile judetene din zona Gheorgheni
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INNOBER WAVE SRL BUDAPESTA SUCURSALA TIRGU MURES
Adresa postala: str. Victor Babes, nr. 9/A, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 4100, Romania, Tel.0365-405632, Fax: 0365-405632
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39995.91 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2008 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer