Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de ecologizare a suprafetelor de teren si cursuri de ape poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport titei, gazolina si etan ale beneficiarului, precum si preluare pamant contaminat cu produs petrolier, pentru obiect


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
709.999 RON

Castigatorul Licitatiei: ENVIROTECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146214/11.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141665
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Sinziana Motoc, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de ecologizare a suprafetelor de teren si cursuri de ape poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport titei, gazolina si etan ale beneficiarului, precum si preluare pamant contaminat cu produs petrolier, pentru obiectivele din Regiunea 4: judetele Dolj, Valcea, Olt, Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de ecologizare a suprafetelor de teren si cursuri de ape poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport titei, gazolina si etan ale beneficiarului, precum si preluare pamant contaminat cu produs petrolier, pentru obiectivele din Regiunea 4: judetele Dolj, Valcea, Olt, Gorj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90741300-6 - Servicii de reabilitare in cazul scurgerilor accidentale de hidrocarburi (Rev.2)
90732200-9-Servicii de inlaturare a solurilor poluate (Rev.2)
90732300-0-Tratare sau reabilitare a solurilor poluate (Rev.2)
90733200-6-Servicii de reabilitare in cazul poluarii apelor de suprafata (Rev.2)
90733400-8-Servicii de tratare a apelor de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
709, 999RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 382 Denumirea: Serv. de ecologizare a supr.de teren si cursuri de ape poluateurmare a avariilor la cond. de titei
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENVIROTECH S.R.L.
Adresa postala: Bd Aurel Vlaicu, nr. 123A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Tel. 0241/583804, Email: [email protected], Fax: 0241/583804, Adresa internet (URL): www.envirotech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 748735.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 709999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Piata Victoriei nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100030, Romania, Tel. +40 244511110, Fax: +40 244529107
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridical S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 0244401360, Fax: +40 244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 19:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer