Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ELABORARE A STUDIULUI TEHNIC ?PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.104.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141379/18.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138424
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment U.I.P., Tel. +40 234537383, In atentia: ing. Iulian-Sorin ALBESCU, Email: [email protected], Fax: +40 234510050, Adresa internet (URL): http: //das.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ELABORARE A STUDIULUI TEHNIC ?PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si in teren: bazinul hidrografic al raului Siret
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita prestarea serviciilor de elaborare a studiului tehnic ?Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Siret?, si anume: elaborarea scenariilor de amenajare la nivelul intregului bazin aflat in administrarea A.B.A. ?SIRET?; identificarea si elaborarea unui plan adecvat de masuri structurale si nestructurale, pentru imbunatatirea sistemului actual de management al inundatiilor in sens pro-activ, cu atentie speciala pentru promovarea masurilor preventive; prioritizarea masurilor de management al riscului la inundatii care sa fie finalizate in urma parcurgerii procedurii S.E.A. si a analizei socio-economice realizata cu consultarea administratiilor locale si centrale si a utilizatorilor de apa din bazin.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 104, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21878/14.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S004-004396din05.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123 Denumirea: SERVICII ELABORARE STUDIU TEHNIC "PLAN PREV., PROT. SI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDATII IN B.H. SIRET"
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Av. Sanatescu, nr.53, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0213193211, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213193215, Adresa internet (URL): www.romair.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1104000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 5000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Partea din contract pe care ofertantul a declarat ca o subcontracteaza impreuna cu S.C. CONALID S.R.L. IASI: ?Identificarea si prioritizarea masurilor de prevenire si protectie impotriva inundatiilor?.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din Fondul de Coeziune, in baza Contractului de finantare nr. 103082 din 22.12.2010, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 5 ? Domeniul Major de interventie 1 si cofinantat de la Bugetul de Stat.
VI.2) Alte informatii
1. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal - Sectiunea Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate inDocumentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinireacerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.2. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in M.O., Partea I, nr. 687/28.09.2011.3.In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, modul de departajare a ofertelor cu pretul cel mai scazut egal se va realiza prin incarcarea in sistem a unui nou document cu o noua propunere financiara.4.Toate fisierele, semnate electronic, incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify?, aplicatie care poate fi descarcata gratuit la adresa certSIGN: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de sesizare a CNSC in vederea anularii unui act considerat nelegal este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre acel act. Deciziile CNSC pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel Bacau in 10zile de la comunicare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa SIRET ? Compartimentul juridic si contencios
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel. +40 234541646/135, Email: [email protected], Fax: +40 234510050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer