Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul ?Reabilitarea urbana a raului Dambovita ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
82.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronica ?INOE 2000 filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica ? INOE 2000-IHP, AQUAPROIECT SA, Universitatea de Arhitectura si Urbanism « Ion Mincu », Administrati
Anunt de atribuire numarul 102884/01.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90513
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul?Reabilitarea urbana a raului Dambovita ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studiere a pietei si sondaje
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul?Reabilitarea urbana a raului Dambovita ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
82, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 189 Denumirea: Studiu de Fezabilitate ?REABILITAREAURBANAARAULUIDAMBOVITA"
V.1) Data atribuirii contractului 8/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronica ?INOE 2000 filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulicasi Pneumatica ? INOE 2000-IHP, AQUAPROIECT SA, Universitatea de Arhitectura si Urbanism « Ion Mincu », Administratia Nationala de Meteorologie
Adresa postala:  Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040558, Romania, Tel. 021.33.63.991, Fax:  021.33.73.040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84033.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 82000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319.51.80, Fax:  021 319.51.76
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia GeneralaAchizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 30, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2010 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer