Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, studiu de impact asupra mediului, proiect tehnic si detalii de executie pentru Miniport turistic in localitatea Sarichioi, jud. Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
384.020 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 20917/26.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 26095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Aspazia Costachescu, Tel.0240-511960, Email: [email protected], Fax: 0240-513071, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, studiu de impact asupra mediului, proiect tehnic si detalii de executie pentru Miniport turistic in localitatea Sarichioi, jud. Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: extravilanul comunei Sarichioi, tarlaua T66, parceleleP 1185, P1186, P1187, P1188;i P 1201
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, studiu de impact asupra mediului, proiect tehnic si detalii de executie pentru Miniport turistic in localitatea Sarichioi, jud. Tulcea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
384, 019.54RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30 Denumirea: Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, studiu de impact asupra mediului, proiect tehnic si de
V.1) Data atribuirii contractului 2/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: strada Stupca nr. 6, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061042, Romania, Tel.0214341705
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 417647.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 384019.54 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conditie obligatorie de selectare a ofertantilor: vizitarea amplasamentului pe data de27 iulie 2007, impreuna cu reprezentantii achizitorului. Informatii suplimentare se pot obtine de la dir. ing. Octavian MOTOC, tel. 0240-511960 interior 3281; 3310 sau dir. ing. Mihai NICU, tel.0240-511960 interior 3295
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Judetean Tulcea-Directia Contencios Juridic si Administratie Locala
Adresa postala: Str. Pacii nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel.0240511960
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Tulcea - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Pacii nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel.0240511960
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2008 11:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer