Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT ,DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
650.000 RON

Castigatorul Licitatiei: FINANCIAR URBAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 128519/24.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120926
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN ARGES
Adresa postala: STR. ALEEA SPITALULUI , NR.36, PITESTI , JUD ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110114, Romania, Punct(e) de contact: serv. achizitii, Tel. +40 248287150, In atentia: ec. CASIAN CIRSTEA, Email: [email protected], Fax: +40 248287202, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT , DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI , STR, ALEEA SPITALULUI, NR.36
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT , DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
650, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S161-266189din24.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25601 Denumirea: SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FINANCIAR URBAN S.R.L.
Adresa postala: Str. George Cosbuc, Nr.12, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Tel. 0744369002;0248210111, Email: [email protected], Fax: 0248211173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 27
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 24906 Denumirea: SERVICII DE ELIMINARE DESEURI MEDICALE PERICULOASE
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ECO SERVTRANS S.R.L.
Adresa postala: Str.Mihai Viteazu, Nr.1, Ap.5, Cam.1, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550362, Romania, Tel. 0269 214484, Email: [email protected], Fax: 0269 214484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 27
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
TIPUL DE FINANTARE ESTE ASIGURAT DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN ARGES SI VENITURI PROPRII. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE ATASATA PREZENTULUI ANUNT IN SEAP SI ESTE ACCESIBILA DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALULARGES-SECTIA COMERCIAL
Adresa postala: BULEVARDUL EROILOR , NR 3-5, PITESTI, JUD. ARGES, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110416, Romania, Tel. +40 248216599, Email: [email protected], Fax: +40 248212410, Adresa internet (URL): www.justitie-ag.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIULJURIDICAL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Adresa postala: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI , STR. ALEEA SPITALULUI NR. 36, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110114, Romania, Tel. +40 248287150, Email: [email protected], Fax: +40 248287150
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2012 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer