Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.545 RON

Castigatorul Licitatiei: PFA PETRE FLORIAN
Anunt de atribuire numarul 138169/01.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129140
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI, STR. ENERGETICIANULUI, FARA NUMAR, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA SAVU, Tel. +40 0253372012, In atentia: COMPARTIMENT A.P., Email: [email protected], Fax: +40 0253372567, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: UVA ROVINARI - SECTIA ROVINARI SI SECTIA MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE).Valoarea minima estimata 5000 lei reprezinta valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Valoarea maxima estimata 6750 lei reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari (in temeiul art.6(3) din HG 925/2006). Durata prelungirii contractului in 2013 va fi de 4 luni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 545.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23054
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14 DMUV Denumirea: SERVICII DE EVALUAREEXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PFA PETRE FLORIAN
Adresa postala: STR. TIMIS, NR.9, BL.28, SC.A, ET.2, AP.10, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300970, Romania, Tel. 0256/227845, Fax: 0256/227845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4545.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.- In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis.- Durata contractului va fi pina la data de 31.12.2012.- Contractul se va incheia de UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210330, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI, FARA NUMAR, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372012, Email: [email protected], Fax: +40 0253372567, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer