Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de evaluare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.150.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC I.R.E.C.S.O.N. SRL
Anunt de atribuire numarul 45160/02.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38056
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Adresa postala: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014294, Romania, Punct(e) de contact: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Tel.30 36 555, In atentia: Razvan SANDU, Email: [email protected], Fax: 233 32 86, Adresa internet (URL): www.avas.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de evaluare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: adresele obiectivelor de evaluat si sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului se solicita elaborarea de rapoarte de evaluare in functie de obiectivele AVASContractele se vor plati in functie de cate rapoarte se vor intocmi, valoarea de adjudecare fiind valoarea unui raport de evaluare. NU se poate depasi valoarea estimata a contractelor iar in cazul in care nu se executa intreaga valoare nu se pot percepe penalitati. Contractele s-au incheiat la valoarea tarifara a unui raport de evaluare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232400-8 - Servicii de estimare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 150, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
termen de realizare rapoarte
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33 Denumirea: SERVICII DE EVALUARE
V.1) Data atribuirii contractului 5/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC I.R.E.C.S.O.N. SRL
Adresa postala: strada Franceza, nr. 68, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030106, Romania, Tel.021 315.62.63, Email: [email protected], Fax: 021 313 20 92, Adresa internet (URL): www.irecson.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 38 Denumirea: SERVICII DE EVALUARE
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS SRL
Adresa postala: strada C.D. Gherea, nr. 13, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900190, Romania, Tel.0341 413 245, Fax: 0341 413 245
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: SERVICII DE EVALUARE
V.1) Data atribuirii contractului 5/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMCONTROL SA
Adresa postala: strada pOLONA, nr. 16, SECTOR 1, Localitatea: bUCURESTI, Cod postal: 900190, Romania, Tel.021 313 18 19, Email: [email protected], Fax: 021 312 56 30, Adresa internet (URL): www.romcontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. cpt. av. Alexandru Serbanescu, nr. 50, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014294, Romania, Tel.2012819, Email: [email protected], Fax: 2012839, Adresa internet (URL): www.avas.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2008 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer