Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare in cadrul Axelor prioritare 1-5 din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.043.145 RON

Castigatorul Licitatiei: PROJECTS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143154/08.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141555
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Lazar, Tel. +40 0372111478, In atentia: Doamnei Laura Coman, sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare in cadrul Axelor prioritare 1-5 din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante si la sediul OI-urilor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare in cadrul Axelor prioritare 1-5 din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013- Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 286.794, 35 lei- Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.738.306, 45 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 043, 145.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S077-129955din19.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 247 Denumirea: Evaluareadin punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare din cadrul POR
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROJECTS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.R.L.
Adresa postala: Sector 6, Aleea Valea Calugareasca, Nr. 4, Bloc A10A, Scara A, Ap. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061732, Romania, Tel. 021 211 7194, Email: [email protected], Fax: 021 211 3194, Adresa internet (URL): www.pdconsultants.ro
ERNST & YOUNG S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011033, Romania, Tel. +40 214024000, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213107193, Adresa internet (URL): www.ey.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2043145.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2043145.16 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
P1: Pretul ofertei - 40 pct.;P2: Gradul de intelegere a obiectivelor contractului si a rezultatelor asteptate de la ofertant - 60 pct, astfel: P2.1. Identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta execu?ia contractului - 30 pct;P2.2. Recomandari de reducere/ eliminare a riscurilor identificate fara a afecta cerintele caietului de sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Strada Apolodor nr. 17 Latura Nord, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer