Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR PENTRU AM PO DCA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.753.800 RON

Castigatorul Licitatiei: Mobius Solutions S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 103349/21.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 97772
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr. 1A sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Punct(e) de contact:  Magda Tudorache, Tel. 0213037080/10851, In atentia:  Magda Tudorache, Email:  [email protected], Fax:  0213132761, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR PENTRU AM PO DCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Administratiei si Internelor ? Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AM PO DCA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 753, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S130-199271din08.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1164594 Denumirea: Acord cadru de servicii de evaluare si selectie de proiecte AM PODCA
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Mobius Solutions S.R.L.
Adresa postala:  Str. Serg. Turturica, nr. 112, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  052199, Romania, Tel. 3145679, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  3145679, Adresa internet (URL):  www.mobius.ro
RELIANS CORP S.R.L.
Adresa postala:  STR. POPAUTI, NR. 2-4, BL. C1, ET. 5, AP. 1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700547, Romania, Tel. 0232258425, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0232230274, Adresa internet (URL):  www.relians.ro
BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE
Adresa postala:  Rue de la Loi 81 A, 1040 Bruxelles, Belgia, Localitatea:  NA, Cod postal:  030837, Romania, Tel. 021.3208741, Email:  [email protected], Fax:  021.3208740, Adresa internet (URL):  www.bseurope.com
GLOBAL CONSULTING & EXPERTIZE S.R.L.
Adresa postala:  Strada Corcodusului, nr. 13, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  961485, Romania, Tel. 0217771772, Email:  [email protected], Fax:  0217771772
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4753800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4753800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiectul nr. 64 ?Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AM PO DCA?, cod SMIS 19735
VI.2) Alte informatii
In urma desfasurarii acestei proceduri de achizitie s-a incheiat acordul cadru nr.1164594/05.11.2010 pentru evaluarea a maxim 1900 de proiecte cu cei 4 operatori economici mentionati mai sus. In cadrul acordului cadru sunt mentionate urmatoarel tarifuri pe proiect evaluat: 1. 1738 lei, fara TVA, pentru S.C. RELIANS CORP.S.R.L., liderul asocierii formate din S.C. Relians Corp. S.R.L. si S.C. Ramboll Romania S.R.L., 2. 1750 lei, fara TVA, pentru BUSINESS & STRATEGIES IN EUROPE S.A., liderul asocierii formate din Business and Strategies in Europe SA si HR Investment and Consulting S.R.L., 3. 1882, 22 lei, fara TVA, pentru S.C. MOBIUS SOLUTIONS S.R.L., liderul asocierii formate din S.C. Mobius Solution S.R.L. si Soges S.p.A, 4. 1882, 22 lei, fara TVA, pentru S.C. GLOBAL CONSULTING & EXPERTIZE S.R.L., liderul asocierii formate din S.C. Global Consulting & Expertize S.R.L. si S.C. DSS Guard Serv S.R.L. Acordul cadru are o durata de 24 de luni de la data semnarii acestuia, respectiv de la data de 05.11.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Cladirea Judecatoriei sectorului 3-strada Ilfov nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050045, Romania, Tel. 021.408.37.81, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.81, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213321240, Email:  [email protected], Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr 1A, sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Tel. 021.314.13.76, Email:  [email protected], Fax:  021.313.02.19, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2010 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer