Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.827.330 RON

Castigatorul Licitatiei: Consortiul format din SC Ernst &Young SRL si Agriconsulting Europe SA
Anunt de atribuire numarul 86093/06.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Adresa postala: Str. Apolodor nr.17 sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Leonard Enescu, Tel.+0372.111.462, In atentia: Iuliana Diaconescu, tel :0372.111.432, Email: [email protected], Fax: +0372.111.445, Adresa internet (URL): www.mdrl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Baza de operare a proiectului va fi in Bucuresti, insa activitatile se vor derula la sediile Organismelor intermediare (OI) POR din: - Piatra Neamt (jud. Neamt), - Braila (jud. Braila), - Calarasi (jud. Calarasi), - Craiova (jud. Dolj), - Timisoara (jud. Timis), - Cluj-Napoca (jud. Cluj), - Alba Iulia (jud. Alba) - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantaredepuse pentru Axele Prioritare 1-5 din Programului Operational Regional 2007 2013, in vederea sprijinirii Autoritatii de Managementsi a Organismelor Intermediare - in conformitate cu Cerintele din Cap II- Caietul de sarcini ( anexa la preyentul anunt de participare)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 827, 329.57RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S117-169371din20.06.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S174-251459din10.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2423 Denumirea: Acord cadru de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 1/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Consortiul format din SC Ernst &Young SRL si Agriconsulting Europe SA
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, cladirea Premium Plaz, etaj 3, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.+021-402.40.00, Fax: +21-310.71.93
Consortiul format din Louis Berger SAS si SC PricewaterhouseCooper Management Consultants SRL
Adresa postala: Mercure III, 55 bis Quai de Grenelle, ,Localitatea: Paris, Cod postal: 1975, France, Tel.+33 145 783 939, Fax: : +33 153 010 899
Consortiul format din SC Interdevelopment SRL, SC Fichtner Environment SRL si FICHTNER Water & Transportation GmbH
Adresa postala: Str. Zboina Neagra, nr.5, bl.98, ap4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.+021-320 36 83, Fax: +21-320 92 43
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10827329.57 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10827329.57 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 6- Asistenta tehnica
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru a fost semnat cu 3 operatori economici pentru o perioada de 2 ani.Valoarea totala previzionata a Acordului cadru: 10.827.329, 57LEI fara TVASemnatarii acordului cadru sint: 1) Consortiul format din SC Ernst &Young SRL si Agriconsulting Europe SA, condus de SC Ernst & Young SRL2) Consortiul format din Louis Berger SAS si SC PricewaterhouseCooper Management Consultants SRL, condus de Louis Berger SAS3) Consortiul format din SC Interdevelopment SRL, SC Fichtner Environment SRL si FICHTNER Water & Transportation GmbH, condus de SC Interdevelopment SRL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+4(021)310 46.41, Fax: +4(021)310 46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos Oltenitei nr.70-111 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.+4(021)332.12.40, Fax: +4(021)332.33.77, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei- Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor.nr 17, latura Nord , sect. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Fax: +0372.111.649, Adresa internet (URL): www.mdrl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2010 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer