Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda


Anunt de participare (utilitati) numarul 144762/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038235, In atentia: Rodica BOBOC - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.N. Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei Nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Manuela Pasca, Tel. +40 241802150, In atentia: Serviciul Achizitii, Pavilion 0, Camera P48, Email: [email protected], Fax: +40 241236006
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala care desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?, in conformitate cu cap. VIII, sect.1 din OUG 34/2006.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 328, 837 si 6, 847, 265RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza atribuirea contractelor subsecvente la un interval de 12 luni. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuiteste de :1.711.816, 25 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda constand din: Efectuarea examinarilor nedistructive si a activitatilor auxiliare conexe, pentru indeplinirea programelor de Inspectie Periodica (IP) si Inspectie In-Service (ISI), precum si a cerintelor de examinari nedistructive ca suport pentru activitatile de intretinere si reparatii ale CNE Cernavoda (Unitatile 1 si 2), in timpul functionarii si opririlor planificate ale acesteia, pentru un interval de 48 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71632200-9 - Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1). Servicii de examinari nedistructive in regim permanent: Cantitatea pe un contract subsecvent (12 luni): min. 16.320 ore normale; max. 20.400 ore normale; min. 2.138 ore suplimentare; max. 2.672 ore suplimentare; min. 163 ore de noapte; max. 204 ore de noapte; min. 0, 5 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); max. 1 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); min. 2 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; max. 3 kg cuplant ultrasonic Hamiclear ; min. 2 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; max. 3 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; min. 24 seturi lichide penetrante (spray)(*); max. 30 seturi lichide penetrante (spray)(*); min. 1 set lichide penetrante fluorescente (spray)(*); max. 2 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*); min. 1 set lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); max. 1 set lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); min. 0, 5 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; max. 0, 5 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; Cantitatea pe Acordul cadru (48 luni): min. 65.280 ore normale; max. 81.600 ore normale; min. 8.552 ore suplimentare; max. 10.688 ore suplimentare; min. 653 ore de noapte; max. 816 ore de noapte; min. 2 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); max. 4 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); min. 8 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; max. 12 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; min. 8 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; max. 12 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; min. 96 seturi lichide penetrante (spray)(*); max. 120 seturi lichide penetrante (spray)(*); min. 4 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*); max. 8 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*);min. 4 seturi lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); max. 4 seturi lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); min. 2 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; max 2 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata;
2). Servicii de examinari nedistructive in perioadele de opriri planificate: Cantitatea pe un contract subsecvent (12 luni): min. 6.480 ore normale; max. 8.640 ore normale; min. 5.100 ore suplimentare; max. 6.800 ore suplimentare; min. 53 ore de noapte; max. 71 ore de noapte; min. 0, 5 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); max. 1 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); min. 4 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; max. 5 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); min. 3 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; max. 5 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; min. 30 seturi lichide penetrante (spray)(*); max. 34 seturi lichide penetrante (spray)(*); min. 1 set lichide penetrante fluorescente (spray)(*); max. 2 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*); min. 1 set lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); max. 1 set lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); min. 0, 5 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; max. 0, 5 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; Cantitatea pe Acordul cadru (48 luni): min. 25.920 ore normale; max. 34.560 ore normale; min. 20.400 ore suplimentare; max. 27.200 ore suplimentare; min. 211 ore de noapte; max. 282 ore de noapte; min. 2 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); max. 4 kg cuplant ultrasonic HT (temperatura >200 gr C); min. 16 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; max. 20 kg cuplant ultrasonic tip Hamiclear; min. 12 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; max. 20 kg cuplant ultrasonic tip ZGF; min. 120 seturi lichide penetrante (spray)(*); max. 136 seturi lichide penetrante (spray)(*); min. 4 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*); max. 8 seturi lichide penetrante fluorescente (spray)(*); min. 4 seturi lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); max. 4 seturi lichide penetrante HT (temperatura inalta)(**); min. 2 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata; max 2 kg pulbere magnetica fluorescenta concentrata;(*) - un set este format din: 1 spray penetrant + 2 spray developant + 3 spray degresant);
(**) - in functie de producator, prin set se poate intelege 1 litru penetrant / 2 litri developant / 3 litri degresant sau 1 spray penetrant / 2 spray developant / 3 spray degresant)Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit fara TVA este de 1.771.816, 25 Lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 328, 837 si 6, 847, 265RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 100.000, 00 lei.Perioada de valabilitate garantie de participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor indicata in anuntul de participare.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, actualizata.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul III.1.1.a (in original).Garantia se poate constitui in lei sau echivalent in Euro, la cursul de schimb comunicat de BNR pentru Lei/Euro valabil pentru data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul BNR se gaseste pe site-ul www.bnr.ro).Contul bancar al S.N. Nuclearelectrica S.A. este: - pentru LEI, contul RO94RNCB0072049718520001, BCR sect. 1- pentru EURO, contul RO45RNCB0072049718520010, BCR sect.1Documentul care dovedeste constituirea garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de coletul cu oferta.Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul de a constitui garantie de participare in cuantum redus cu 50%. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1.a).1÷III.1.1.a).5, dupa caz.Conditiile de retinere/restituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 87/art.88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Suma retinuta unui ofertant, stabilita in conformitate cu prevederile art. 278¹ din OUG nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul in care i se respinge contestatia depusa la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), este de 8.244, 72 lei. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA in conformitate cu art.89 din HG 925/2006 actualizata.Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006, actualizata. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formular III.1.1.b. (in original).Ofertantul care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 si este declarat castigator beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie a contractului. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1.a).1÷III.1.1.a).5, dupacaz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii SNN S.A. - cheltuieli de productie CNE Cernavoda
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se completeaza Formularul III.1.3.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificari si completari. Se completeaza Formularul III.2.1.a si se depune in original.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.180.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.B) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006 cu modificari si completariLa declaratie se vor anexa:
a) - pentru persoane juridice/fizice romane:
¦ Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
¦ Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
b) - pentru persoane juridice/fizice straine:
¦ documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Se completeaza Formularul III.2.1.b si se depune in original.
Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.181, lit a), c1) si d) din OUG 34/2006.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.C) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.314/2010. Se completeaza Formularul III.2.1.c si se depune in original.
Nota: a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.D) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.509/2011
Se completeaza Formularul III.2.1.d si se depune in original.
Declaratie pe propria raspundere a Ofertantului si dupa caz: a Ofertantului asociat, a Subcontractantului, a Tertului sustinator ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art. 69¹ din OUG 34/2006, cu urmatoarele persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in legatura cu aceasta procedura:
Director General ? Daniela Lulache;
Director Economic ? Ec. Elena Negulici cu inlocuitorul sau Mihai-Dan Gheorghievici;
Sef Departament Achizitii ? Cristina Nazarevsky cu inlocuitoarea sa Dana Banea.
Comisia de evaluare: Rodica Boboc, Ancuta Chitoiu, Dorina Gherlan, Ovidiu Toma, Eugen Pompiliu Barbulescu, Georgeta Ionescu, Manuela Pasca, Gianina Daineanu, Adina Stoian.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest Formular se va completa si de catre eventualii subcontractanti.E) Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formularul III.2.1.e si se depune in original.
Note: In cazul depunerii unei candidaturi/oferte in asociere, fiecare asociatare obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte. 1.a) pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pe numele Operatorului economic din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, prin care se confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului acordului cadru, insotit de o Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului ca informatiile cuprinse in Certificatul constatator sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.b) pentru persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, pe numele Ofertantului, Ofertantului asociat - pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare, daca este cazul unei oferte comune.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele Ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Certificatul va contine informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului, respectiv a Ofertantului asociat.Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
Pentru a fi luate in considerare documentul/documentele se vor prezenta insotite de traducerea legalizata in limba romana.NOTA: In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.2. Certificatul de acceptare in vederea desfasurarii unor activitati in zona controlata a CNE Cernavoda pentru intreprinderile externe, eliberat de CNCAN in conformitate cu prevederile Ordinului CNCAN nr.228/2002 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica privind procedurile de acceptare a intreprinderilor externe, sau angajamentul ferm/declaratie pe propria raspundere ca va obtine acest certificat in maximum 30 de zile de la data comunicarii de adjudecare daca este declarat castigatorNota: In cazul depunerii unei oferte comune/oferte individuale sau comune cu subcontractare, fiecare asociat/subcontractant are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Se va prezenta certificatul ? in copie ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor sau declaratie pe propria raspundere in original.3. Autorizare ISCIR a laboratorului in conformitate cu Legea 64/2008 si Prescriptiile Tehnice PT CR-06, editia in vigoare, sau echivalent, pentru metodele MT, PT, UT(g), UT(s, t), LT
Nota: In cazul depunerii unei oferte comune/oferte individuale sau comune cu subcontractare, fiecare asociat/subcontractant are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Se va prezenta copie ?conform cu originalul? dupa autorizarea solicitata valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente.
Cerinta va fi indeplinita de catre Ofertant, sau in cazul unei oferte comune, ?individual?, de catre fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta bilantul contabil in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Fisa de informatii generale
Declaratie pe propria raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru in ultimii trei ani a Ofertantului/Asociatiei formate ori, dupa caz, de catre Tertul sustinator financiar.
Se accepta ofertanti/ofertanti asociati ori terti sustinatori care au cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru de minim 2.000.000, 00 Lei.
Nota:
Cerinta va fi indeplinita astfel de catre:
-Ofertant in cazul unei Oferte individuale cu sau fara subcontractare;
-Ofertant ori de catre Tertul sustinator financiar?in cazul unei Oferte individuale cu sustinere;
-Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei) in cazul unei Oferte comune cu sau fara subcontractare;
-Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei, ori de Tertul sustinator financiar (cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator) in cazul unei Oferte comune cu sustinere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.2 ? de catre Ofertant, ori, dupa caz, de catre Ofertantul asociat/Tertul sustinator financiar si se depune in original.
Pentru calcularea echivalentului in Euro se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat pe site-ul BNR (www.bnr.ro), astfel:
-anul 2010 -4, 2099 LEI/EURO
-anul 2011 ? 4, 2379 LEI/EURO
-anul 2012 - 4, 4560 LEI/EUROOfertantul/Asociatia formata (daca fiecare membru Asociat indeplineste conditiile de IMM) ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor), conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii cifrei de afaceri, conform precizarilor de la punctul III.1.1.a). Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1.a).1÷III.1.1.a).5, dupa caz.
3.Sustinerea financiara
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei invocate, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.2.1.
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.11¹ din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care ofertantul prezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 si ale art.69¹ din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorul financiar va completa si Formularul III.2.1.a, III.2.1.b. si III.2.1.d.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
4.Oferta comuna
(Situatia economica si financiara)
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.1.3. (conform solicitarii de la punctul III.1.3).
In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art 186 alin.2 din OUG 34.2006, si de Ordinul ANRMAP nr. 509/14.09.2011.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, cerinta privind Cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani avand ca obiect prestarea de servicii de examinari nedistructive, care va contine valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Pentru contractele din lista, se vor prezenta documente justificative care sa prezinte modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se accepta ofertantii care fac dovada (prin contractele listate si documentele justificative prezentate) ca, in ultimii 3 ani, a derulat si/sau finalizat contracte privind prestarea de servicii de examinari nedistructive, a caror valoare insumata, sa fie cel putin egala cu 1.711.816, 25 lei, fara TVA.
Nota:
Cerinta va fi indeplinita, dupa cum urmeaza:
-de catre Ofertant ori de catre Tert sustinator tehnic - in cazul unei oferte individuale cu sustinere Tert;
-de catre Ofertant-in cazul unei oferte individuale cu sau fara subcontractare;
-de catre un singur Tert sustinator tehnic-in cazul unei oferte comune cu sustinere Tert, dar fara subcontractare;
-in totalitate de catre unul din membrii asociati-in cazul unei oferte comune cu sau fara subcontractant.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.1.S si se vor prezenta copii dupa documentele solicitate.Nota:
Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data limita de depunere a ofertei.
Pentru acestea ofertantii vor prezenta documente care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractual pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate. In documentele prezentate trebuie sa fie mentionata valoarea totala a contractului multianual si valoarea serviciilor prestate pentru care se emite documentul.
2. Informatii privind dotarile tehnice necesare pentru prestarea serviciilor
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.2.
3. Informatii privind personalul tehnic de specialitate
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.3.
4. Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor solicitateOfertantul va prezenta urmatoarele documente:
4.1) certificari/autorizari valabile la data limita de depunere a ofertei ale personalul propus pentru prestarea serviciilor de examinari nedistructive cel putin nivel 2, in conformitate cu Prescriptiile Tehnice ISCIR PT CR-06, editia in vigoare, sau echivalent, pe metodele de examinare nedistructiva solicitate, respectiv:
a) Pentru activitatile de examinari nedistructive in regim permanent: -10 operatori NDE calificati cel putin nivel 2 in metodele VT, PT si MT. Din cei 10 operatori NDE, cel putin: -5 operatori NDE calificati nivel 2 in UT(g, s, t);
-2 operatori NDE calificati nivel 2 in LT.
b) Pentru activitatile de examinari nedistructive in perioada Opririlor Planificate, in plus fata de cele de la punctul a) de mai sus:
-40 operatori NDE calificati VT nivel 2. Din cei 40 operatori NDE, cel putin:
-2 operatori NDE calificati nivel 2 in UT(g), in plus fata de VT: (VT+UT(g));
-6 operatori NDE calificati nivel 2 in UT(g, t, s), in plus fata de VT: (VT+UT(g, s, t));
-15 operatori NDE calificati nivel 2 in PT si MT, in plus fata de VT: (VT+PT+MT);
-6 operatori NDE calificati nivel 2 in UT(g), PT si MT, in plus fata de VT: (VT+UT(g)+PT+MT);
-11 operatori NDE calificati nivel 2 in UT(g, t, s), PT si MT, in plus fata de VT: (VT+UT(g, s, t)+PT+MT)
4.2) CV-urile personalului propus pentru prestarea serviciilor care sa contina minim:
-pregatirea profesionala;
-calificare profesionala, calificare specifica, autorizari, atestari;
-vechime in domeniu;
-operatorii economici la care si-a desfasurat activitatea pana in prezent;
-principalele activitati desfasurate in
domeniu;
-calificari de radioprotectie (daca exista).
La CV-uri se vor adauga copii ?conform cu originalul? dupa:
-diploma de la ultima forma de invatamant;
-atestari, autorizari valide;
-ecuson de acces (daca exista).
Fiecare CV va fi instotit de o declaratie de disponibilitate a persoanei, semnata in original de aceasta, prin care acesta este de acord sa presteze servicii la CNE Cernavoda.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.4 si se vor atasa documentele solicitate.
5. Sustinere tehnica
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.5. impreuna cu anexele (Formularul III.2.3.5.1 si Formularul III.2.3.5.2).
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.11¹ din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care ofertantul prezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 si ale art.69¹ din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorul va completa si Formularul III.2.1.a, III.2.1.b. si III.2.1.d.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
6. Informatii privind subcontractantii
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia (DACA ESTE CAZUL)
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.6 (daca este cazul).
Nota:
Inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, Ofertantul va prezenta toate contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. (conform art. Art. 96. (1) din HG 925/2006)
7. Oferta comuna
(Capacitatea tehnica si profesionala)
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la art 190 alin.(2) din OUG 34/2006.In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr.509/14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unui/unor terte persoane, cerintele solicitate vor fi indeplinite astfel:
- cerinta referitoare la Resurse umane si Resurse tehnice solicitate ? va fi indeplinita prin cumul cu membrii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.1.3 (conform solicitarii de la punctul III.1.3).
NMC-07, clasa de calitate 3, norme aprobate prin Ordinul CNCAN nr.71/2003 sau echivalent recunoscut de autoritatea contractanta.Nota: Cerinta va fi indeplinita, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? dupa ?Raportul de calificare ca furnizor calificat CNE? sau o declaratie pe propria raspundere ca, in cazul in care este declarat ofertant castigator, sa fie evaluat de achizitor, in cazul in care nu detine acest raport.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Anuntul pentru licitatia electronica se va publica pe SEAP dupa terminarea etapei de evaluare a ofertelor. La licitatia electronica pot sa participe numai operatorii economici care au oferta Admisibila. Operatorul SEAP genereaza automat mailuri ofertantilor introdusi in Licitatia electronica astfel trasabilitatea informarii operatorilor despe data si ora inceperii licitatiei electronice este asigurata de catre operatorul SEAP.Singurul element din cadrul ofertei ce face obiectul procesului repetititiv de ofertare este "Pretul ofertei". Se va organiza Licitatie electronica ca etapa finala a procedurii de achizitie cu o singura runda de desfasurare.Nivelul minim pana la care poate fi imbunatatit pretul - acesta poate fi imbunatatit pana la un nivel astfel incat sa nu fie afectata oferta tehnica si conditiile comerciale si contractuale.Ofertantii pot vedea doar pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD # 25268, PA # 25268-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 11:00
Locul: SN Nuclearelectrica SA - Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta.Se va completa Formularul IV.4.3.2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1)Pentru compararea ofertelor financiare se va lua in considerare pretul total (fara TVA) al acestora. In situatia in care dupa faza de licitatie electronica, exista doua sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret si acesta este pretul cel mai scazut ofertat, autoritatea contractanta va aplica prevederile art.254 din OUG 34/2006. Daca si in acest caz exista oferte cu acelasi ?cel mai mic pret ofertat?, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis. Acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta fie documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire fie are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Se va completa Formularul VI.3. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte de calificare (pentru fiecare cerinta de calificare pentru care nu s-au prezentat documentele solicitate in prezenta documentatie).3) Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la dresa: https: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download4)Posibilitatea retragerii sau modificarii oferteiOrice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia ?MODIFICARI?.5) Deschiderea ofertelorSedinta de deschidere va avea loc la data si ora mentionate in Anuntul de participare publicat in SEAP, la adresa autoritatii contractante S.N. Nuclearelectrica S.A. Str. Polona nr.65, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia: persoana de contact: Rodica Boboc, Departamentul Achizitii, telefon de contact: 021 203 82 35.Ofertele sunt declarate intarziate in cazul depunerii la alta adresa/depunerii dupa data/ora limita inscrisa in Anuntul de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificari si completari.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA, Departamentul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer