Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.500.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144762/05.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144056
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038235, In atentia: Rodica BOBOC - [email protected], Email: [email protected]ectrica.ro, Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda constand din: Efectuarea examinarilor nedistructive si a activitatilor auxiliare conexe, pentru indeplinirea programelor de Inspectie Periodica (IP) si Inspectie In-Service (ISI), precum si a cerintelor de examinari nedistructive ca suport pentru activitatile de intretinere si reparatii ale CNE Cernavoda (Unitatile 1 si 2), in timpul functionarii si opririlor planificate ale acesteia, pentru un interval de 48 luni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71632200-9 - Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD # 25268, PA # 25268-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S131-227453din09.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123 Denumirea: Servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Calea Plevnei, Nr.139, corp C, Et.1, sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061341, Romania, Tel. +40 0318052527, Email: [email protected], Fax: +40 0318052530
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6847265.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083781, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA, Departamentul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer