Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertizare calitativa, proiectare (fazele PT+ PAC+CS+DE), verificare tehnica a proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei si realizarea lucrarilor de reabilitare termica a imobilului situat in sectorul 1 al


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.560.415 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 73238/21.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76820
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti)
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013682, Romania, Punct(e) de contact: Directia Investitii - Serv. Achizitii Publice, Tel.+4 021 319 10 13/186, In atentia: Marcel Bogdan, Email: [email protected], Fax: +4 021 319 10 27, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de expertizare calitativa, proiectare (fazele PT+ PAC+CS+DE), verificare tehnica a proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei si realizarea lucrarilor de reabilitare termica a imobilului situat in sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va asigura realizarea expertizei calitative a imobilului situat in sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35, a proiectului privind realizarea lucrarilor de reabilitare termica(fazele PT+ PAC+CS+DE), a verificarii tehnice a proiectului si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei; totodata contractul va asigura executia lucrarilor de reabilitare termica a imobilului mentionat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45443000-4 - Lucrari de fatade (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 560, 415.23RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice si functionale
10%
Descriere:
3.
Durata de indeplinire a contractului
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: J-AC 304-L Denumirea: Proiectare si executie lucrari de reabilitare termica a imobilului din Bd. Ion MIhalache nr. 42-52,
V.1) Data atribuirii contractului 11/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. : Dr. Iuliu Barasch, nr. 4A, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030792, Romania, Tel.021/ 320 38 39, Email: [email protected], Fax: 021/ 326 83 29
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10266000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7560415.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul BucurestiSectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel.+4 021 408 36 00, Email: [email protected], Fax: +4 021 408 37 91, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie, Avizare Contracte
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013682, Romania, Tel.+4 021 319 10 13/114, Email: [email protected], Fax: +4 021 319 10 27, Adresa internet (URL): http: //www.primariasector1.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2010 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer