Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de exploatare operationala a unitatii pilot Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.617.720 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 76476/19.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR
Adresa postala: Bdul CAROL I nr 12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030164, Romania, Punct(e) de contact: A.S.N.A.C.P., Tel.0213005606, Email: [email protected], Fax: 0213005607
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare operationala a unitatii pilot Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Punctul de Comanda aUnitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova si punctele de lansare Valea Calugareasca , Mehedinta, Tataru, Tohani, Ceptura, Boldesti-Scaieni, ,Pietroasele, Viperesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatarea operationala a Unitatii pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova de catre operator .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90721800-5 - Servicii de protectie impotriva riscurilor sau a pericolelor naturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 617, 720RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Exploatarea Operationala a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala: Sos.Ploiesti-Targoviste, Km.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100590, Romania, Tel.0244/542202, Email: [email protected], Fax: 0244/513301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2709822.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2617720.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia IX Contencios Administrativ
Adresa postala: Bdul. Unirii , Nr.37, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 070000, Romania, Tel.0213044541, Fax: 0213044542
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti Sectia IX Contencios Administrativ , Conform legii 554/2004.
Adresa postala: Bdul. Unirii , Nr.37, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 070000, Romania, Tel.0213044541, Fax: 0213044542
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor Serviciul Juridic
Adresa postala: BdulCarol Nr. 12 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel.021 3005606, Fax: 0213005607
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2010 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer