Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Nistru 9 Mai - 11 Iunie, judetul Maramures, Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Toroioaga, jud. Maramures, Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Tyuzosa


Anunt de intentie numarul 26636/18.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Contracte, Tel. +40 0213168019, In atentia: d-nei Florentina Martinescu, Email: [email protected], Fax: +40 0213168019, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Nistru 9 Mai - 11 Iunie, judetul Maramures
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Nistru 9 mai - 11 Iunie
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 15, 524, 832.26RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Toroioaga, jud. Maramures
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Toroioaga
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 11, 161, 190.32RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Tyuzosa, jud. Maramures
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Tyuzosa
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 546, 587.1RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Rodna - Valea Vinului, jud. Bistrita Nasaud
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Rodna - Valea Vinului
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 750, 925.81RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 05.05.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, jud. Suceava
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Mestecanis
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 722, 158.06RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Alunis Fata Mare, jud. Maramures
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Alunis Fata Mare
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 6, 379, 019.35RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Socea, jud. Satu Mare
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Socea
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 2, 810, 554.84RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Boita Hateg, jud. Hunedoara
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de livrare sau de executare : Perimetrul minier Boita Hateg
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 1, 878, 029.03RON
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONVERSMIN S.A., str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, Serviciul Achizitii
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare de la Bugetul de stat
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer