Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de exploatari forestiere DS Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
719.019 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Robynec Forest SRL
Anunt de atribuire numarul 133872/16.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatari forestiere DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: ocoalele silvice din raza judetului Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de exploatare forestiera a masei lemnoase
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211100-3 - Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
719, 019RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 213 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Robynec Forest SRL
Adresa postala: sat Anghelesti, loc Ruginesti, Localitatea: Vrancea, Cod postal: 627295, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126281.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123160.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 214 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Piu Com SRL
Adresa postala: sat Asau, loc Asau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607020, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45387.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 215 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Cosioana Forest SRL
Adresa postala: sat Pralea, nr 179, loc Caiuti, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607103, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25173.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22334.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 216 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Vortex SRL
Adresa postala: sat Apa Asau, loc Asau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607021, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13838.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13838.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 217 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCLavi Forest SRL
Adresa postala: sat Garlenii de Sus, loc Garleni, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607201, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144110.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128606.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 218 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Macormar SRL
Adresa postala: sat Pralea, loc Caiuti, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607095, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 168614.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167426.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 219 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Nicomat SRL
Adresa postala: sat Slobozia, nr. 531, loc Urechesti, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607659, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31376.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28698.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 220 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Nostra Silva SRL
Adresa postala: loc Faraoani, nr. 1394A, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607170, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16032.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15531.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 221 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Pittini SRL
Adresa postala: sat Apa Asau, loc Asau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607021, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109404.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 109404.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 222 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Petrofabynec SRL
Adresa postala: sat Anghelesti, loc Ruginesti, Localitatea: Vrancea, Cod postal: 627296, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72766.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64635.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau -sectia comerciala
Adresa postala: str Stefan cel Mare, nr 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel. +40 234207604, Fax: +40 234207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer