Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de fluxuri de stiri pentru anul 2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
119.040 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIAFAX S.A.
Anunt de atribuire numarul 101653/07.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Adresa postala:  Piata Victoriei nr. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011754, Romania, Punct(e) de contact:  Marin Militaru, Tel. 021.319.15.56, 021.313.98.25, Email:  [email protected], Fax:  021.319.15.36, Adresa internet (URL):  www.sgg.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de fluxuri de stiri pentru anul 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii recreative, culturale si sportive
Locul principal de prestare: Sediul Secretariatului General al Guvernului, Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de fluxuri de stiri pentru anul 2011
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92400000-5 - Servicii de agentii de presa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
119, 040RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 451 Denumirea: Servicii de fluxuri de stiri pentru anul 2011
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIAFAX S.A.
Adresa postala:  Bd. Maresal Averescu, nr.8-10, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011455, Romania, Tel. 0318256102, Email:  [email protected], Fax:  0318256112, Adresa internet (URL):  www.mediafax.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 329917.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119040.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030833, Romania, Tel. 021.4083600, Email:  [email protected], Fax:  021.4083700, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul General al Guvernului
Adresa postala:  Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011754, Romania, Tel. 021.3143400, Email:  [email protected], Fax:  021.3191536, Adresa internet (URL):  www.sgg.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2011 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer