Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA - CURSURI DE PERFECTIONARE SI DE CALIFICARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 52158/13.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: COD 210132, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN DAVIDOIU, Tel.0253-212109, 0725531117, 0725531150, 0725531171, 0725531120, 0725531170, In atentia: Ing. Maria Davidoiu, [email protected], Email: [email protected], Fax: 0253-222015, 216064, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA - CURSURI DE PERFECTIONARE SI DE CALIFICARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: CPRFM SACELU, HOTEL MINA din STATIUNEA RANCA, CASA DE CULTURA MOTRU, CASA DE CULTURA ROVINARI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CURS DE PERFECTIONARE: Exploatarea si mentenanta instalatiilor electrice de medie si joasa tensiune din carierele de lignit ale SNLO SA TG JIU
CURS DE PERFECTIONARE: Reglementari ale pietei de energie electrica pentru consumatorii eligibili. Prognozarea si urmarirea consumului orar de energie electrica al SNLO SA TG JIU si subunitatil;e subordonatoare
CURS DE PERFECTIONARE: Analiza capacitatilor de productie ale exploatarilor de lignit din cadrul SNLO SA TG JIU si posibiltati de optimizare a acestora
CURS DE PERFECTIONARE: Utilizarea electronicii de putere si a automatelor programabile in instalatiile ale utilajelor miniere de cariera
CURS DE PERFECTIONARE: Studiul posibilitatilor de optimizare a proceselor tehnologice si a metodelor de exploatare aplicate in carierele de lignit cu tehnologie in flux continuu
CURS DE PERFECTIONARE: Managementul resurselor umane
CURS DE PERFECTIONARE: Motivarea si performanta personalului
CURS DE PERFECTIONARE: Managementul investitiilor, analiza economica si fundamentarea deciziilor optime in investitii
CURS DE PERFECTIONARE: Managementul riscurilor tehnologice si calitatea lucrarilor de constructii montaj
CURS DE CALIFICARE PE MESERII: Excavatorist (pentru utilaje de excavare, haldare-exploatari la zi), Electrician exploatari miniere (la zi), Sudor electric si autogen, Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale, Vulcanizator (transportoare cu banda)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80421100-2 - Servicii de formare a personalului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM FISEI DE DATE A ACHIZITIEI, CAIETELOR DE SARCINI SI ANEXEI B
Valoarea estimata fara TVA: 416, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GAR PARTICIP CONFORM FISEI DE DATE A ACHIZITIEI SI ANEXEI B (LOTIZARE), GAR DE BUNA EXEC=10% DIN VAL CONTRACT
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
MODALITATI LEGALE DE PLATA IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
IN CAZUL ASOC MAI MULTOR OFERTANTI, ASOC VA FI LEGALIZ CU DESEMNAREA UNUI LIDER FARA OBLIG CA PRIN ACEASTA ASOCIATIA SA DEVINA PERS JURIDICA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECL PE PROPR RASP SAU ALTE DOC ECHIVAL DIN CARE SA REZULTE CA OP EC NU SE AFLA IN SIT DE LA ART 180, 181 DIN OUG 34/2006, CALIT PARTICPANT, CERTIF CONSTATATOR+CERTIF INREG EMISE DE ORC, Autorizare de catre Consiiul National de Formare Profesionala a Adultilor, aferenta tipului de curs pentru care se va depune oferta, valabila la data licitatiei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu e cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INF GEN, EXP SIM: IN ULTIMII 3 ANI CEL MULT 3 CONTRACTE SIM/IDENTICE EXECUTATE INTEGRAL CU VAL INSUMATA CONFORM FISEI DE DATE A ACHIZIEI SI ANEXEI B(LOTIZARE), INSOTITE DE RECOMANDARI, CERTIFICARI, RESURSE UMANE, CV-uri,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
7214
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE POATE SOLICITA DE LA BIROUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2008 12:00
Locul: SNLO SA TG JIU, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: STR N. TITULESCU NR 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA SA TG-JIU -OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: TG JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0725/531189, Fax: 0253/222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2008 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer