Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de formare profesionala: program de perfectionare pentru ocupatia muzeograf (cod COR: 243103)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
474.519 RON

Castigatorul Licitatiei: Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura
Anunt de atribuire numarul 114406/03.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 106739
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI
Adresa postala:  Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220103, Romania, Punct(e) de contact:  Sectorul Cercetare - Dezvoltare, Tel. 0252333049; 0252333048, In atentia:  Boieru Lucian, Email:  [email protected], Fax:  0252333039, Adresa internet (URL):  www.episcopiaseverinului.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitati de cult
Activitate (activitati)
Altele: culte religioase
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de formare profesionala: program de perfectionare pentru ocupatia muzeograf (cod COR: 243103)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Localitatile Dr.Tr.Severin (jud. Mehedinti), Baile Herculane (jud. Caras-Severin), Caransebes (jud. Caras-Severin), Resita (jud. Caras-Severin).
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitionarea de servicii de formare profesionala - program de perfectionare pentru ocupatia muzeograf (cod COR: 243103), autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, pentru un numar de 250 de participanti - angajati ai Episcopiei Severinului si Strehaiei si Episcopiei Caransebesului.Durata unui curs de formare va fi de 240 de ore.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
474, 518.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Programa de pregatire
20%
Descriere:
3.
Suportul de curs
15%
Descriere:
4.
Metodele si instrumentele de predare
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA001_2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S17-026830din26.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301 Denumirea: Servicii de formare profesionala: program de perfectionare pentru ocupatia muzeograf (cod COR: 24310)
V.1) Data atribuirii contractului 3/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura
Adresa postala:  Piata Valter Maracineanu nr. 1-3 sector 1, et. 4, cam 322, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010155, Romania, Tel. 021.310.08.15, Email:  [email protected], Fax:  021.310.08.16, Adresa internet (URL):  www.cppc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 481250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 474518.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Achizitia este finantata in cadrul Proiectului ?PREGATIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL? - Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013. Nr. identificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/53777
VI.2) Alte informatii
Valoarea contractului de achizitie este de 474.518, 50 lei (TVA in valoare de 0 lei in conformitate cu prevederile art. 141 litera f) din Codul fiscal, formarea profesionala a adultilor fiind o operatiune de interes general scutita de taxa pe valoarea adaugata).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti (sectia comerciala)
Adresa postala:  Bulevardul Carol I nr. 14, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220099, Romania, Tel. 0252208254; 0252208200; 0252208232, Email:  [email protected], Fax:  0252314666, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=101
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Episcopia Severinului si Strehaiei - Sectorul Cercetare - Dezvoltare
Adresa postala:  Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220103, Romania, Tel. 0252333048; 0252333049, Email:  [email protected], Fax:  0252333039, Adresa internet (URL):  www.episcopiaseverinului.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.04.2011 22:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer