Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de furnizare energie termica, sub forma de abur si apa calda la Spitalul Judetean de Urgenta ?Sfantul Ioan cel Nou? Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.995.847 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TESS HOUSE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 124213/14.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116271
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala:  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720237, Romania, Punct(e) de contact:  Ec. Timofticiuc C-tin, Tehn. Gheorghe Buburuzan, Tel. 0230/510659, 0722/832106, Email:  [email protected], Fax:  0230/520412 , 0230/510659, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de furnizare energie termica, sub forma de abur si apa calda la Spitalul Judetean de Urgenta ?Sfantul Ioan cel Nou? Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta ?Sfantul Ioan cel Nou? Suceava; B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.21, Suceava, Cod postal 720237.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze , ,Servicii de furnizare energie termica, sub forma de abur si apa calda la ?Spitalul Judetean de Urgenta ?Sfantul Ioan cel Nou? Suceava? prin incheierea unui acord cadru pentru o perioada de 48 luni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 995, 846.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S116-191766din18.06.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S120-199062din25.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1326 Denumirea: Acord cadru de servicii. Se vor incheia contracte subsecvente.
V.1) Data atribuirii contractului 8/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TESS HOUSE S.R.L.
Adresa postala:  Falticeni, Str. Dragoslav, Nr.11, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  0, Romania, Tel. 0330/112501, Fax:  0330/112501
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11006423.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10995846.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, Nr.62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230214948, Fax:  0230214874
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Biroul Licitatii
Adresa postala:  B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.21, ,Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720237, Romania, Tel. 0230.510659, Fax:  0230.520412;0230.510659
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2011 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer