Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de furnizare informatii cu privire la evenimentele consemnate referitoare la animalele din speciile bovine si bubaline, precum si servicii de identificare si inregistrare din speciile bovine si bubaline


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.478.731 RON

Castigatorul Licitatiei: IQ MANAGEMENT S.R.L
Anunt de atribuire numarul 142410/04.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Adresa postala: Piata Presei Libere, Nr.1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Paula Curpan, Tel. +40 374150200, Email: [email protected], Fax: +40 374150205, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Domeniul Sanitar-Veterinar
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de furnizare informatii cu privire la evenimentele consemnate referitoare la animalele din speciile bovine si bubaline, precum si servicii de identificare si inregistrare din speciile bovine si bubaline
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul ANSVSA + 41 DSVSA Judetene unde a fost implementat Sistemul I/R
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de furnizare informatii cu privire la evenimentele consemnate referitoare la animalele din speciile bovine si bubaline, precum si servicii de identificare si inregistrare din speciile bovine si bubaline.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72319000-4 - Servicii de furnizare de date (Rev.2)
72312000-5-Servicii de introducere de date (Rev.2)
72510000-3-Servicii de gestionare informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 478, 730.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43 Denumirea: contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IQ MANAGEMENT S.R.L
Adresa postala: str. Socului, nr. 15, Localitatea: Petresti, Cod postal: 077067, Romania, Tel. 0213502509, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213502510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5897910.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5478730.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0213132815, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor-Serviciul Investitii, Achizitii, Administrativ
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 0374150254, Email: [email protected], Fax: +40 0374150242, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 16:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer