Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IDENTIFICARE, INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
109.698 RON

Castigatorul Licitatiei: CABINET MEDICAL VETERINAR DR.BOIANGIU VASILE PARVU
Anunt de atribuire numarul 38865/28.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 20155
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu, nr.24, Bl.B13, Sc.A, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel.0250713819, 0250713836, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor.Nr.9(www.dsv-valcea.ro), Adresa profilului cumparatorului: Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor.Nr.9(www.dsv-valcea.ro)
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IDENTIFICARE, INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistenta: ALUNU LIVEZI, SINESTI, BERBESTI GRADISTEA CERNISOARA, ROSIILE, STANESTI, LADESTI, ROESTI, COPACENI
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARESAU DE GRESELI DE INREGISTRARE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
109, 697.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16521 Denumirea: SErvicii veterinare CSVA Alunu
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.BOIANGIU VASILE PARVU
Adresa postala: Alunu - judetul Valcea, Localitatea: Alunu, Cod postal: 247008, Romania, Tel.0744560161
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18992.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16526 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Sinesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.BALASOIU NICOLITA
Adresa postala: Alunu - judetul Valcea, Localitatea: Alunu, Cod postal: 247008, Romania, Tel.0724074962
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8252.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16527 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Berbesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.DANCIU CAMELIA
Adresa postala: Str.Tg.Gangulesti - judetul Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel.0746060785
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11927.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16522 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Gradistea
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.RUSU ION
Adresa postala: Str.Gradistea, Nr.60- judetul Valcea, Localitatea: Gradistea, Cod postal: 247250, Romania, Tel.0250867064; 0724302187, Fax: 0250867064
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11335.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16528 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Cernisoara
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.ANDRIUCA RAZVAN
Adresa postala: Str.Principala, Nr.71- judetul Valcea, Localitatea: Rosiile, Cod postal: 247555, Romania, Tel.0250867701; 074286082, Fax: 0250867701
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11227.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16523 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Rosiile
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.ANDRIUCA RAZVAN
Adresa postala: Str.Principala, Nr.71- judetul Valcea, Localitatea: Rosiile, Cod postal: 247555, Romania, Tel.0250867701; 074286082, Fax: 0250867701
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14387.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16529 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Stanesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.ANDRIUCA RAZVAN
Adresa postala: Str.Principala, Nr.71- judetul Valcea, Localitatea: Rosiile, Cod postal: 247555, Romania, Tel.0250867701; 074286082, Fax: 0250867701
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5415.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16524 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Ladesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.LIXANDRU ION
Adresa postala: Ladesti- judetul Valcea, Localitatea: Ladesti, Cod postal: 247290, Romania, Tel.0250764594, Fax: 0250764594
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9975.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16530 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Roesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.LIXANDRU ION
Adresa postala: Ladesti- judetul Valcea, Localitatea: Ladesti, Cod postal: 247290, Romania, Tel.0250764594, Fax: 0250764594
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7129.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16525 Denumirea: SErvicii veterinare CSVA Copaceni
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CABINET MEDICAL VETERINAR DR.BOIANGIU VASILE PARVU
Adresa postala: Alunu - judetul Valcea, Localitatea: Alunu, Cod postal: 247008, Romania, Tel.0744560161
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11055.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate ridicade la DSVSA Valcea
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 021314642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Strada Victoriei Nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al DSVSA Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 024087, Romania, Tel.0250713819, Fax: 0250702872
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2007 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer