Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE in CSVA BARBATESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, POPESTI, PAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
117.803 RON

Castigatorul Licitatiei: Cabinet Medical Veterinar Dr. Poenaru Ioan
Anunt de atribuire numarul 95989/24.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 92027
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala:  Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, judetul Valcea, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240078, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Cismas, Tel. 0250713819, 0250713836, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0250702872, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE in CSVA BARBATESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, POPESTI, PAUSESTI OTASAU, PIETRARI, FRANCESTI, LADESTI, ROESTI, CERNISOARA, ROSIILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptii Sanitare Veterinare de Asistenta din judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE conform DEPO
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117, 802.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7516 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Barbatesti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr. Poenaru Ioan
Adresa postala:  Barbatesti, Localitatea:  Barbatesti, Cod postal:  247025, Romania, Tel. 0769626977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17370.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7517 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Horezu
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Govoreanu Ion
Adresa postala:  Str.Constantin Brancoveanu, Nr.5, Localitatea:  Horezu, Cod postal:  245800, Romania, Tel. 0720055547
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20355.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7518 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Maldaresti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Govoreanu Ion
Adresa postala:  Str.Constantin Brancoveanu, Nr.5, Localitatea:  Horezu, Cod postal:  245800, Romania, Tel. 0720055547
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 7519 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Otesani
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Cazacu Ion
Adresa postala:  sat Ursi, Localitatea:  comuna Popesti, Cod postal:  247521, Romania, Tel. 0765912022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8907.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 7520 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Popesti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Cazacu Ion
Adresa postala:  sat Ursi, Localitatea:  comuna Popesti, Cod postal:  247521, Romania, Tel. 0765912022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 7521 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Pietrari
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Ciocan Dionisie
Adresa postala:  Francesti, Localitatea:  Francesti, Cod postal:  247195, Romania, Tel. 0742605388
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 7522 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Francesti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Ciocan Dionisie
Adresa postala:  Francesti, Localitatea:  Francesti, Cod postal:  247195, Romania, Tel. 0742605388
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13835.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 7523 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Ladesti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Lixandru Ion
Adresa postala:  Ladesti, Localitatea:  Ladesti, Cod postal:  247290, Romania, Tel. 0722169984
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 7524 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Roesti
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Lixandru Ion
Adresa postala:  Ladesti, Localitatea:  Ladesti, Cod postal:  247290, Romania, Tel. 0722169984
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 7525 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Rosiile
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Andriuca Razvan
Adresa postala:  Rosiile, Nr.71, Localitatea:  Rosiile, Cod postal:  247555, Romania, Tel. 0748286082
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13885.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0300084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  : Str.Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  0300, Romania, Tel. 0248 219375, Fax:  0248 219376
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Valcea
Adresa postala:  Bd.Pandurilor, Nr.9 , Localitatea: Ramnicu Valcea, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240078, Romania, Tel. 0250713819, Fax:  0250702872
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2010 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer