Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inreg.sau de greseli de inregistrare, ce vor fi prestate cu privire la ani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
576.031 RON

Castigatorul Licitatiei: CMV TUDOR SPIREA
Anunt de atribuire numarul 76887/11.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66434
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova
Adresa postala: Corlatesti, Nr.11, Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Punct(e) de contact: udroiu adrian, Tel.0244571751, Email: [email protected], Fax: 0244575351, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inreg.sau de greseli de inregistrare, ce vor fi prestate cu privire la animalele din speciile bovine , ovine, caprine si porcine
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: in raza circumscriptiilor sanitar veterinare din judetul Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inreg.sau de greseli de inregistrare, ce vor fi prestate cu privire la animalele din speciile bovine , ovine, caprine si porcine
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
576, 030.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S11-014904din17.01.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S89-128693din09.05.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6707 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV ALBESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV TUDOR SPIREA
Adresa postala: COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, Localitatea: ALBESTI, Cod postal: 107010, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16643.93 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6708 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV ADUNATI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ANTONIE ALEXANDRU
Adresa postala: SAT BREBU MEGIESEC, STR.PRINCIPALA NR.66B, Localitatea: BREBU, Cod postal: 107101, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5790.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 6709 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV APOSTOLACHE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.IFTODI RADU MIRCEA
Adresa postala: APOSTOLACHE NR.310, Localitatea: APOSTOLACHE, Cod postal: 107020, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9147.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 6710 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV ARICESTII RAHTIVANI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CIUCIUC DOINA
Adresa postala: ARICESTII RAHTIVANI NR.56, Localitatea: ARICESTII RAHTIVANI, Cod postal: 107025, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16146.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 6711 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BABA ANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.NICULITA TACHE
Adresa postala: STR, PRINCIPALA, Localitatea: BABA ANA, Cod postal: 107035, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13932.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 6712 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BAICOI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CONSTANTIN MARIUS
Adresa postala: STR.IZLAZULUI NR.6, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13692.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 6713 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BALTA DOAMNEI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SIMION FLORIAN
Adresa postala: BALTA DOAMNEI, Localitatea: BALTA DOAMNEI, Cod postal: 107040, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3164.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 6714 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BALTESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.JIMBLARU VALERIAN
Adresa postala: BALTESTI , STR.PRINCIPALA NR.110, Localitatea: BALTESTI, Cod postal: 107045, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7830.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 6715 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.GROZEA PETRE GABRIEL
Adresa postala: BANESTI, SOS NATIONALA NR.143, Localitatea: BANESTI, Cod postal: 107050, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3097.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 6716 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BARCANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.FURDUI OVIDIU
Adresa postala: PUCHENII MARI, Localitatea: PUCHENII MARI, Cod postal: 107485, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4591.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 6717 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BERCENI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MUSAT CONSTANTIN
Adresa postala: CORLATESTI, Localitatea: BERCENI, Cod postal: 107063, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5502.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 6718 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BERTEA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CONSTANTINOIU CLAUDIA
Adresa postala: ALUNIS NR.235, Localitatea: ALUNIS, Cod postal: 107015, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13022.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 6719 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BLEJOI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CONSTANTIN MARIUS
Adresa postala: STR.IZLAZULUI NR.6, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 631.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 6720 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BOLDESTI GRADISTEA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.IONITA ALEXANDRU
Adresa postala: SAT FULGA DE SUS NR.44, Localitatea: FULGA, Cod postal: 107262, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7808.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 6721 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BOLDESTI SCAIENI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.HERESCU EMILIA
Adresa postala: BOLDESTI SCAIENI, STR.UNIRII NR.1, Localitatea: BOLDESTI SCAIENI, Cod postal: 105300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14089.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 6722 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BRAZI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.GHEORGHIU ROZINA
Adresa postala: SAT NEGOIESTI, Localitatea: BRAZI, Cod postal: 107080, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4824.11 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 6723 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BREAZA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RAILEANU ADRIAN
Adresa postala: B-DUL EROILOR NR.3, Localitatea: BREAZA, Cod postal: 105400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9231.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 6724 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BREBU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ANTONIE VASILE
Adresa postala: SAT BREBU MEGIESESC, STR.PRINCIPALA NR.66B, Localitatea: BREBU, Cod postal: 107101, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14472.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 6725 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV BUCOV
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MANGUTA GABRIELA
Adresa postala: BUCOV, Localitatea: BUCOV, Cod postal: 107110, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9807.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 6726 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV CAMPINA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ANTONIE VASILE
Adresa postala: SAT BREBU MEGIESESC, STR.PRINCIPALA NR.66B, Localitatea: BREBU, Cod postal: 107101, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4169.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 6727 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV CEPTURA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MARICA NICOLAE
Adresa postala: URLATI, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.11, Localitatea: URLATI, Cod postal: 106300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4105.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
Contract nr: 6728 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV CERASU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CIUBUCA COSTIN
Adresa postala: CERASU, Localitatea: CERASU, Cod postal: 107140, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10950.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 6729 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV COLCEAG
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CODESCU ADRIAN
Adresa postala: COLCEAG NR.132A, Localitatea: COLCEAG, Cod postal: 107170, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7491.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24
Contract nr: 6730 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV COMARNIC
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.TROFIN BOGDAN
Adresa postala: STR.REPUBLICII NR.174, Localitatea: COMARNIC, Cod postal: 105700, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11305.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25
Contract nr: 6731 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV CIORANI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RUSNAC CLAUDIA
Adresa postala: SAT CIORANI NR.372, Localitatea: CIORANI, Cod postal: 107155, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5293.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23
Contract nr: 6732 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV CORNU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MILEA RADU
Adresa postala: B-DUL EROILOR, Localitatea: CORNU, Cod postal: 107175, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1418.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
26
Contract nr: 6733 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV DRAGANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.OLARU ION
Adresa postala: DRAGANESTI NR.301, Localitatea: DRAGANESTI, Cod postal: 107210, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9122.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27
Contract nr: 6734 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV DRAJNA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SPATARELU MOICEANU NICOLAE
Adresa postala: SAT DRAJNA DE JOS, Localitatea: DRAJNA, Cod postal: 107193, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9293.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28
Contract nr: 6735 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV DUMBRAVA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.OLARU ION
Adresa postala: DRAGANESTI NR.301, Localitatea: DRAGANESTI, Cod postal: 107210, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2675.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29
Contract nr: 6736 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV FANTANELE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PUSCASU LIONAS
Adresa postala: SAT VADU SAPAT NR.2, Localitatea: VADU SAPAT, Cod postal: 107244, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10482.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 6737 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV FILIPESTII DE PADURE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PREDA DORU LUDOVIC
Adresa postala: FILIPESTII DE PADURE, Localitatea: FILIPESTII DE PADURE, Cod postal: 107245, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9643.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
31
Contract nr: 6738 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV FILIPESTII DE TARG
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PREDA DORU LUDOVIC
Adresa postala: FILIPESTII DE PADURE, Localitatea: FILIPESTII DE PADURE, Cod postal: 107245, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6186.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
32
Contract nr: 6739 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV FLORESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PRUNA CONSTANTIN
Adresa postala: SAT CALINESTI NR.149, Localitatea: FLORESTI, Cod postal: 107255, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4289.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
33
Contract nr: 6740 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV FULGA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.IONITA ALEXANDRU
Adresa postala: SAT FULGA DE SUS NR.44, Localitatea: FULGA, Cod postal: 107262, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13130.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
34
Contract nr: 6741 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV GHERGHITA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SIMION FLORIAN
Adresa postala: BALTA DOAMNEI, Localitatea: BALTA DOAMNEI, Cod postal: 107040, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4784.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35
Contract nr: 6742 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV GORGOTA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ANGHELESCU PETRE
Adresa postala: STR.PRINCIPALA NR.324, Localitatea: GOTGOTA, Cod postal: 107275, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13092.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
36
Contract nr: 6743 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV GORNET CRICOV
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.FURDUI OVIDIU
Adresa postala: PUCHENII MARI, Localitatea: PUCHENII MARI, Cod postal: 107485, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5279.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
37
Contract nr: 6744 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV GURA VADULUI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CODESCU ADRIAN
Adresa postala: COLCEAG NR.132A, Localitatea: COLCEAG, Cod postal: 107170, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3283.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
38
Contract nr: 6745 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV GURA VITIOAREI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BRAGEA ION
Adresa postala: STR.PRINCIPALA NR.550, Localitatea: GURA VITIOAREI, Cod postal: 107305, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3192.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39
Contract nr: 6746 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV IZVOARELE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR.CERNAT MIHAELA
Adresa postala: SAT HOMORACIU NR.346, Localitatea: IZVOZRELE, Cod postal: 107323, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9726.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 6747 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV MAGURELE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BRAGEA ION
Adresa postala: STR.PRINCIPALA NR.550, Localitatea: GURA VITIOAREI, Cod postal: 107305, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5042.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
41
Contract nr: 6748 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV MAGURENI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PRUNA CONSTANTIN
Adresa postala: SAT CALINESTI NR.149, Localitatea: FLORESTI, Cod postal: 107255, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6995.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 6749 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV MANECIU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CIUBUCA COSTIN
Adresa postala: CERASU, Localitatea: CERASU, Cod postal: 107140, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10706.11 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43
Contract nr: 6750 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV MANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MINOIU DAN
Adresa postala: COCORASTII COLT NR.218, Localitatea: COCORASTII COLT, Cod postal: 107379, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5941.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
44
Contract nr: 6751 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV MIZIL
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.IOBY FARM SRL
Adresa postala: STR.AGATHA BACOVIA NR.21, Localitatea: MIZIL, Cod postal: 105800, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15381.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
45
Contract nr: 6752 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PAULESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.STATULESCU PETRE
Adresa postala: PAULESTI, STR.PRINCIPALA NR.500, Localitatea: GAGENI, Cod postal: 107400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3899.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
46
Contract nr: 6753 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PLOIESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BACLEA ROXANA
Adresa postala: STR.CORLATESTI NR.11, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100532, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3934.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
47
Contract nr: 6754 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PLOPENI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.STATULESCU PETRE
Adresa postala: PAULESTI, STR.PRINCIPALA NR.500, Localitatea: GAGENI, Cod postal: 107400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5263.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
48
Contract nr: 6755 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PODENII NOI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.HERESCU EMILIA
Adresa postala: BOLDESTI SCAIENI, STR.UNIRII NR.1, Localitatea: BOLDESTI SCAIENI, Cod postal: 105300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9156.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
49
Contract nr: 6756 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV POIANA CAMPINA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BULAREANU GABRIEL
Adresa postala: STR.CENTRU NR.210, Localitatea: POIANA CAMPINA, Cod postal: 107425, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 513.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
50
Contract nr: 6757 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV POIENARII BURCHII
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SANDU MARIN
Adresa postala: STR.PRINCIPALA NR.41, Localitatea: POIENARII BURCHII, Cod postal: 107430, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4274.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
51
Contract nr: 6758 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV POSESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.DRAGHICIALINA LIGIA
Adresa postala: STR.MORII NR.74, Localitatea: BLEJOI, Cod postal: 107070, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7508.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
52
Contract nr: 6759 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PROVITA DE SUS
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ANTONIE VASILE
Adresa postala: SAT BREBU MEGIESESC, STR.PRINCIPALA NR.66B, Localitatea: BREBU, Cod postal: 107101, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7541.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
53
Contract nr: 6760 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV PUCHENII MARI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.FURDUI OVIDIU
Adresa postala: PUCHENII MARI, Localitatea: PUCHENII MARI, Cod postal: 107485, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3110.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
54
Contract nr: 6761 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV RAFOV
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR.BUZILA TAMARA
Adresa postala: SAT BUDA NR.250, Localitatea: RAFOV, Cod postal: 107498, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4926.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
55
Contract nr: 6762 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SALCIILE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RUSNAC CLAUDIA
Adresa postala: SAT CIORANI NR.372, Localitatea: CIORANI, Cod postal: 107155, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3600.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
56
Contract nr: 6763 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SANGERU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.HERESCU EMILIA
Adresa postala: BOLDESTI SCAIENI, STR.UNIRII NR.1, Localitatea: BOLDESTI SCAIENI, Cod postal: 105300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7142.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
57
Contract nr: 6764 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SCORTENI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BULAREANU GABRIEL
Adresa postala: STR.CENTRU NR.210, Localitatea: POIANA CAMPINA, Cod postal: 107425, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1621.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
58
Contract nr: 6765 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SINAIA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RAILEANU ADRIAN
Adresa postala: B-DUL EROILOR NR.3, Localitatea: BREAZA, Cod postal: 105400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3557.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
59
Contract nr: 6766 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SIRNA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BARSASTEANU LAURENTIU
Adresa postala: SAT PREDESTI NR.259, Localitatea: TINOSU, Cod postal: 107610, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5822.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
60
Contract nr: 6767 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SLANIC
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BABRUS DUMITRU
Adresa postala: STR.13 DECEMBRIE NR.5, Localitatea: SLANIC, Cod postal: 106200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13029.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
61
Contract nr: 6768 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SOTRIILE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.GROZEA PETRE GABRIEL
Adresa postala: BANESTI, SOS NATIONALA NR.143, Localitatea: BANESTI, Cod postal: 107050, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2836.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
62
Contract nr: 6769 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV STARCHIOJD
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.VLASCEANU LAURA
Adresa postala: SAT STARCHIOJD NR.1091, Localitatea: STARCHIOJD, Cod postal: 107535, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10469.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
63
Contract nr: 6770 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV SURANI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SAVU ADELA
Adresa postala: SAT SURANI NR.18, Localitatea: SURANI, Cod postal: 107545, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10916.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
64
Contract nr: 6771 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV TARGSORU VECHI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MURARIU GHEORGHE
Adresa postala: SAT TARGSORU VECHI NR.160, Localitatea: TARGSORU VECHI, Cod postal: 107590, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10393.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
65
Contract nr: 6772 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV TEISANI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR.CERNAT MIHAELA
Adresa postala: SAT HOMORACIU NR.346, Localitatea: IZVOZRELE, Cod postal: 107323, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37612.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
66
Contract nr: 6773 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV TELEGA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BULEI GRIGORE
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, Localitatea: TELEGA, Cod postal: 107600, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5944.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
67
Contract nr: 6774 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV TINOSU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BARSASTEANU LAURENTIU
Adresa postala: SAT PREDESTI NR.259, Localitatea: TINOSU, Cod postal: 107610, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2800.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
68
Contract nr: 6775 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV URLATI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MARICA NICOLAE
Adresa postala: URLATI, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.11, Localitatea: URLATI, Cod postal: 106300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3434.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
69
Contract nr: 6776 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV VALCANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.DUMITRU GRIGORE DANIEL
Adresa postala: SAT VALCANESTI, Localitatea: VALCANESTI, Cod postal: 107655, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9253.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
70
Contract nr: 6777 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV VALEA CALUGAREASCA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.DUTESCU CRISTINEL
Adresa postala: STR.VALEA NICOVANI NR.42, Localitatea: VALEA CALUGAREASCA, Cod postal: 107620, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8984.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
71
Contract nr: 6778 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV VALENII DE MUNTE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.TABARA LUCIAN MARIUS
Adresa postala: STR.NICOLAE IORGA NR.158-160, Localitatea: VALENII DE MUNTE, Cod postal: 106400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6829.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
72
Contract nr: 6779 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV VARBILAU
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.NEAGU GEORGEL CLAUDIU
Adresa postala: VARBILAU, Localitatea: VARBILAU, Cod postal: 107650, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5150.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
73
Contract nr: 6780 Denumirea: SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREG. A ANIMALELOR CSV VALEA DOFTANEI
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.COJOCARU MARIUS
Adresa postala: SAT TESILA NR.522, BL.3, SC.C, ET.2 AP.5, Localitatea: VALEA DOFTANEI, Cod postal: 107645, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10085.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
74
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str.Emile Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 2000, Romania, Tel.0244/522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comp.juridic DSVSA Prahova
Adresa postala: str.Corlatesti nr.11, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Tel.0244/571751, Fax: 0244/571751
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer