Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de imagistica medicala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.776.500 RON

Castigatorul Licitatiei: Centrul Medical Transilvania SRL
Anunt de atribuire numarul 147831/31.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143957
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel. +40 0264/592771, Email: [email protected], Fax: +40 0264/590235, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de imagistica medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Codul NUTS: RO113 - Cluj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de imagistica medicala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85150000-5 - Servicii de imagistica medicala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 776, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
34
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S221-385090din14.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 796/1 Denumirea: Servicii CT
V.1) Data atribuirii contractului 16.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul Medical Transilvania SRL
Adresa postala: Str. Ciresilor nr. 28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400487, Romania, Tel. 0364405100, Email: [email protected], Fax: 0364405105, Adresa internet (URL): http: //www.cmtransilvania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2660000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2554000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 796/2 Denumirea: Servicii RMN
V.1) Data atribuirii contractului 16.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul Medical Transilvania SRL
Adresa postala: Str. Ciresilor nr. 28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400487, Romania, Tel. 0364405100, Email: [email protected], Fax: 0364405105, Adresa internet (URL): http: //www.cmtransilvania.ro
S.C. SCANDIA IMAGISTICA CLUJ S.R.L.
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STR. CIRESILOR, NR.15C, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400487, Romania, Tel. +40 264407970, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264455220, Adresa internet (URL): www.scandia-imagistica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1455000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1288500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 796/1 Denumirea: Servicii Angio CT
V.1) Data atribuirii contractului 16.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul Medical Transilvania SRL
Adresa postala: Str. Ciresilor nr. 28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400487, Romania, Tel. 0364405100, Email: [email protected], Fax: 0364405105, Adresa internet (URL): http: //www.cmtransilvania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1470000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 934000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se accepta doar pretuni unitare cu maxim doua zecimale, in caz cotrar se vor lua in considerare doar primele doua zecimale. In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SEAP o noua oferta financiara ofertantilor egalitari pentru pozitia respectiva din clasament, fara insa a afecta clasamentul initial stabilit pentru pozitiile superioare (in cazul in care ofertantii sunt pe locul 3). Pentru lotul ofertat se va depune oferta pentru toate produsele din lot in caz contrar ofertele partiale vor fi respinse.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str.Dorobantilor, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400177, Romania, Tel. +40 0264596110, Email: [email protected], Fax: +40 0264596110
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400006 , Romania , Tel. +40 0264595271 , Email: [email protected] , Fax: +40 0264595271, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer