Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IMPADURIRE PE TERENURI DEGRADATE PA SUB CIOATE COM GHERGHESTI JUD VASLUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.624.405 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MILUCA SRL
Anunt de atribuire numarul 139495/26.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133241
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE FOCSANI
Adresa postala: BULEVARDUL REPUBLICII NR. 5, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620018, Romania, Punct(e) de contact: VASILE POPESCU, Tel. +40 237232231, Email: [email protected], Fax: +4 0237230504, Adresa internet (URL): focsani.itrsv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IMPADURIRE PE TERENURI DEGRADATE PA SUB CIOATE COM GHERGHESTI JUD VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COM GHERGHESTI JUD VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DIN ANEXA 2B din OUG 34/2006-SERVICII DE IMPADURIRI INTEGRALE PE TERENURI DEGRADATE URMATE DE COMPLETAREA LIPSURILOR IN PLANTATII SI INTRETINEREA PLANTATIILOR PANA LA ATINGEREA STARII DE MASIV.SE VA PLANTA IN PRIMUL AN O SUPRAFATA DE 106.3 HA.FORMULELE DE IMPADURIRE STABILITE IN CADRUL TIPURILOR DE STATIUNE CARTATE URMARESC URMATOARELE OBIECTIVE: PROTECTIA MAXIMA SI PERMANENTA A SOLULUI, AMELIORAREA SI REFACEREA SOLULUI, ACOPERIREA SOLULUI IN SCOPUL RESTABILIRII REGIMULUI HIDRIC NORMAL.SERVICIILE SE VOR DESFASURA PE O PERIOADA DE 7 ANI SI SE VOR FINALIZA LA ATINGEREA STARII DE MASIV A PLANTATIILOR.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231600-4 - Servicii de impadurire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 624, 404.87RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6132
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S196-322641din11.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 85 Denumirea: SERVICII Anexa 2B DE IMPADURIRE PE TERENURI DEGRADATE PA SUB CIOATE JUD VASLUI
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MILUCA SRL
Adresa postala: Jud.Vaslui, Mun.Husi. Bl.32, Sc.A, Et.2, Ap.7, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0235480428, Email: [email protected], Fax: 0235480428
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3867075.45 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2624404.87 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza intr-una dintre urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire.Oferta este considerata inacceptabila in situatiile prevazute la art.36 alin 1. din HG 925/2006.Oferta este considerata neconforma in situatiile prevazute la art.36 alin 2. DIN HG 925/2006.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii teh si financiare, si nu de cerintele de calificare/selectie.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in conformitate cu prevederile art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul ITRSV Focsani
Adresa postala: BD.Republicii nr 5 Et2, Localitatea: focsani, Cod postal: 620018, Romania, Tel. +40 0237232231, Email: [email protected], Fax: +40 0237230504, Adresa internet (URL): focsani.itrsv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2013 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer