Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENAT DIN ANUL 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.677 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPOGRUP PRESS S.A. BUZAU
Anunt de atribuire numarul 139407/14.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA
Adresa postala: Bd. D. Cantemir nr.1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA AURELIA GRADINESCU, Tel. +40 237234000, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENAT DIN ANUL 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la punctul de lucru al prestatorului
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de imprimare a buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senatului din anul 2012 in judetul Vrancea.Serviciile care fac obiectul contractului de achizitie publica sunt urmatoarele: - ridicarea hartiei necesare imprimarii buletinelor de vot de la ANRSPS Bucuresti;
- intocmirea machetelor buletinelor de vot prin mijloace proprii, conform H.G.nr.894/2012 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
- imprimarea buletinelor de vot;
- capsarea buletinelor de vot;
- ambalarea buletinelor de vot in pachete de 100 de bucati; ambalarea se va efectua pe tipuri de buletine de vot, pe colegii- livrarea buletinelor de vot la o locatie din Focsani care va fi comunicata de autoritatea contractanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 677.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12404/01.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14768 Denumirea: Servicii de imprimare a buletinelor de vot pentru alegerile Camerei Deputatilor si Senat-2012
V.1) Data atribuirii contractului 19.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPOGRUP PRESS S.A. BUZAU
Adresa postala: Str.B-dul Nicolae Balcescu, Nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120264, Romania, Tel. 0238/717358, Email: [email protected], Fax: 0238/717360, Adresa internet (URL): www.tipogruppress.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 146750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88677.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului judetul Vrancea
Adresa postala: b-dul Dimitrie Cantemir nr.1, loc. Focsani, jud. Vrancea, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 237234000/29056/29001, Email: [email protected], Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2012 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer