Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara-iarna 2010, pentru: LOT 1 - SDN Alexandria; LOT 2 - SDN Bucuresti Nord; LOT 3 - SDN Bucuresti Sud; LOT 4 - SDN Buzau; LOT 5 - SDN Pitesti; LOT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.404.574 RON

Castigatorul Licitatiei: EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99037/03.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Achizitii Publice, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara-iarna 2010, pentru: LOT 1 -SDN Alexandria; LOT 2 -SDN Bucuresti Nord; LOT 3 -SDN Bucuresti Sud; LOT 4 -SDN Buzau; LOT 5 -SDN Pitesti; LOT 6 -SDN Ploiesti; LOT 7 -SDN Targoviste
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: LOT 1 -SDN Alexandria
LOT 2 -SDN Bucuresti Nord
LOT 3 -SDN Bucuresti Sud
LOT 4 -SDN BuzauLOT 5 -SDN Pitesti
LOT 6 -SDN Ploiesti
LOT 7 - SDN Targoviste
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara-iarna 2010, pentru: LOT 1 -SDN Alexandria; LOT 2 -SDN Bucuresti Nord; LOT 3 -SDN Bucuresti Sud; LOT 4 -SDN Buzau; LOT 5 -SDN Pitesti; LOT 6 -SDN Ploiesti; LOT 7 -SDN Targoviste
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60170000-0 - Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
60180000-3-Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 404, 574.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S85-128094din01.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 78 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 1 SDN Alexandria
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nicolae Caramfil nr.48, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014145, Romania, Tel. 233.03.72; 233.03.79; 233.03.69, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  233.03.68;232.39.16, Adresa internet (URL):  www.euroconstruct98.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 415877.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 79 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 2 - SDN Bucuresti Nord
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nicolae Caramfil nr.48, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014145, Romania, Tel. 233.03.72; 233.03.79; 233.03.69, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  233.03.68;232.39.16, Adresa internet (URL):  www.euroconstruct98.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 415917.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 80 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 3 SDN Bucuresti Sud
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECOR S.R.L.
Adresa postala:  Sat Calugareni, Localitatea:  Calugareni, Cod postal:  087040, Romania, Tel. 0246281022, Email:  [email protected], Fax:  0246281052
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 368917.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 108 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - SDN Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 8/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECOR S.R.L.
Adresa postala:  Sat Calugareni, Localitatea:  Calugareni, Cod postal:  087040, Romania, Tel. 0246281022, Email:  [email protected], Fax:  0246281052
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 206589.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 81 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 5 - SDN Pitesti
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARGECOM S.A.
Adresa postala:  STR.GHEORGHE SINCAI, NR.30, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110069, Romania, Tel. 0248-219939, Email:  [email protected], Fax:  0248-212899, Adresa internet (URL):  www.argecom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 376439.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 82 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 6 - SDN Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTOTRANS SA
Adresa postala:  Str.Agrisului nr.2, jud.Salaj, Localitatea:  Jibou, Cod postal:  866805, Romania, Tel. 0260611984
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 343555.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 83 Denumirea: Inchiriere autovehicule cu deservent pentru activitatea de intretinere - Lot 7 - SDN Targoviste
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nicolae Caramfil nr.48, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014145, Romania, Tel. 233.03.72; 233.03.79; 233.03.69, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  233.03.68;232.39.16, Adresa internet (URL):  www.euroconstruct98.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 277278.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia se obtine prin accesare directa a fisierului electronic disponibil in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro - Durata contractului de achizitie publica: - de la data semnarii contractului pana la data de 31.12.2010, cu posibilitatea prelungirii acestuia, conform art.6, alin.3, din HG 925/2006 din OUG 34/2006, pana la data de 30.04.2011. Valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2010 este 3.635.309, 67 lei fara TVA - valoarea estimata a contractului inclusiv suplimentarea in cazul prelungirii contractului este 6.044.459, 91 (fara TVA).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021-3191674
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021-3191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti ? Serviciul Juridic
Adresa postala:  B-dul. Iuliu Maniu nr. 401A, parter, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061127, Romania, Tel. 0213186684, Fax:  0213186705, Adresa internet (URL):  www.drdpb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2010 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer