Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.229.120 RON

Castigatorul Licitatiei: RAD TRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143186/08.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140644
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: ADINA CIOICA, Tel. +40 750250576, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Locul de incarcare: S.C.CHIMCOMPLEX S.A.S.C.OLTCHIM S.A. Destinatia finala:
Suc.Romag Prod, Calea Targu Jiului, km 7, jud. Mehedinti.
Suc.Romag Termo, sat Halanga, com.Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 229, 120RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S079-133431din23.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 204 Denumirea: servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAD TRANS S.R.L.
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu nr.1, BL A2, SC A, AP 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600258, Romania, Tel. 0234.518420, Email: [email protected], Fax: 0334.401201
SC DAB CARGO SRL
Adresa postala: Rm.Valcea str.Timis nr.2 jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240275, Romania, Tel. +40 744643346, Email: [email protected], Fax: +40 250742258, Adresa internet (URL): wwwdabcargo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1706240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1706240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 205 Denumirea: servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAD TRANS S.R.L.
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu nr.1, BL A2, SC A, AP 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600258, Romania, Tel. 0234.518420, Email: [email protected], Fax: 0334.401201
SC DAB CARGO SRL
Adresa postala: Rm.Valcea str.Timis nr.2 jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240275, Romania, Tel. +40 744643346, Email: [email protected], Fax: +40 250742258, Adresa internet (URL): wwwdabcargo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 522880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 522880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
NOTA 1 : Acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati in primele 3 locuri. La reluarea competitiei se va desemna operatorul econimic cu care se va semna contractul subsecvent .Daca aici se vor situa pe locul 1 unul sau mai multi operatori economici cu preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii oferteloroperatorilor economici de pe locul 1.NOTA 2 : Pentru I.M.M.-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si comp.ulterioare, pot participa la proc.de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la: cuantumul gar.de participare si cuantumul gar.de buna executie a ctr.de furnizare . Op.economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de I.M.M.. Lipsa acestei dovezi face ca ?asocierea? sa nu beneficieze de facilitatile legii I.M.M.-urilor. Dovada incadrarii op.economici in categoria IMM se va prezenta alaturi de gar.de participare. Grupul format exclusiv din op.ec.incadrati in categoria IMM, persoane fizice romane sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere de 50%. NOTA 3:1. Pentru demonstrarea indeplinirii cer.de calificare prevazute mai sus, in conformitate cu HG 925/2006 cu modif.si comp.ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul 19 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in DA.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti - sectia comerciala
Adresa postala: b-dul Carol I nr.14, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220099, Romania, Tel. +40 0252208200, Fax: +40 0252314666, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN -Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala: str. N.Iorga nr.1, Localitatea: drobeta turnu severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 0252323848, Fax: +40 0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer