Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inchiriere si asistenta program informatic Hospital Manager Suite


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
404.560 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INFO WORLD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136124/08.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani
Adresa postala: str. Marchian nr.11, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710211, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Fetchi, Tel. +40 231517150, In atentia: Catalin Constantin Rizac, Email: [email protected], Fax: +40 231517780, Adresa internet (URL): www.spitjudbotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de inchiriere si asistenta program informatic Hospital Manager Suite
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: 1.Saveni - str. Avram Iancu nr.2, Saveni, jud, Botosani
2.Spitalul jud.de Urgenta ?Mavromati? - str.Marchian nr. 11Botosani;
3.Obstetrica-Ginecologie ? str. George Enescu nr. 6, Botosani;
4.Psihiatrie ? str. I.C.Bratianu nr. 116, Botosani;5.Pediatrie ? B-dul M. Eminescu nr. 12, Botosani;
6.Darabani ? str. Tudor Vladimirescu nr.23.
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere si asistenta program informatic Hospital Manager Suite
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72250000-2 - Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
404, 560RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3855 Denumirea: Inchiriere program informatic Hospital Manager Suite
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INFO WORLD S.R.L.
Adresa postala: Adresa postala: Str.Intrarea Glucozei, nr. 37-39, Tronson III, parter si et. 1, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023828 , Romania , Tel.2430590 , Email: [email protected], [email protected], [email protected] , Fax: 2430578 , Adresa internet (URL): http: //www.infoworld.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. 021/2430590, Email: [email protected], Fax: 021/2430578, Adresa internet (URL): http: //www.infoworld.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3856 Denumirea: Asistenta program informatic Hospital Manager Suite
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INFO WORLD S.R.L.
Adresa postala: Adresa postala: Str.Intrarea Glucozei, nr. 37-39, Tronson III, parter si et. 1, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023828 , Romania , Tel.2430590 , Email: [email protected], [email protected], [email protected] , Fax: 2430578 , Adresa internet (URL): http: //www.infoworld.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. 021/2430590, Email: [email protected], Fax: 021/2430578, Adresa internet (URL): http: //www.infoworld.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 385920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 337680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala: str. Maxim Gorki nr. 8, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710171, Romania, Tel. +40 231511739, Email: [email protected], Fax: +40 231531832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului
Adresa postala: Strada Marchian nr. 11, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710211, Romania, Tel. +40 231518812, Fax: +40 231517780
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer