Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inchiriere vehicule transport personal si marfa, cu sofer


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
389.976 RON

Castigatorul Licitatiei: TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141156/24.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandu Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU sau DUMITRU MOCIOI, Tel. +40 253205411, In atentia: Ghioc Stefan Mihai-responsabil de procedura - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de inchiriere vehicule transport personal si marfa, cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: judetele Gorj si Valcea, pe raza localitatilor unde isi desfasoara activitatea unitatile: U.M.C. Rosia,
U.M.C. Pesteana, U.M.C. Berbesti si Mina Motru
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de inchiriere vehicule de transport personal si marfa conform cerintelor din caietul de sarcini cu nr. DP 850/10.10.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
389, 975.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S-24881
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 689/DM Denumirea: INCHIRIERE VEHICULE PENTRU U.M.C. ROSIA , U.M.C. PESTEANA, U.M.C. BERBESTISI MINA MOTRU
V.1) Data atribuirii contractului 21.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A.
Adresa postala: SAT BALTENI, Localitatea: Balteni, Cod postal: 217060, Romania, Tel. +40 0253317138/0253/3711280253/731238, Email: [email protected], Fax: +40 0253317785/0253371785
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 389975.66 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 389975.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul de prestari-servicii s-a incheiat cu Asociatia de prestatori formata din S.C. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE (T.P.S.U.D.)S.A. Bilteni - lider de asociatie (cu subcontractant S.C. CAMION TRANSPORT S.R.L. Targu-Jiu) si S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. Balesti, S.C. FYNUTURY S.R.L. Ticleni, S.C. BLASOVA S.R.L. Mateesti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU din cadrul SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer