Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.066 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SMARTEAM SRL
Anunt de atribuire numarul 118981/22.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109319
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  Toma Veronica, Tel. 0251408214, In atentia:  Toma Veronica, Email:  [email protected], Fax:  0251408245, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 066.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56 Denumirea: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail -
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SMARTEAM SRL
Adresa postala:  B.dul Carol I, nr.4 Bl.M6, sc.B, ap.8, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200571, Romania, Tel. 0723215959, Fax:  0351/442265
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34650.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23066.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
POR 2007-2013, Axa 5, DMI 5.1 Documentatia de atribuire este disponibila integral in SEAPJustificare alegere proceduraConsiliul Judetean Dolj, in calitate de autoritate contractanta , si-a propusachizitionareapentru anul 2011, a unor servicii de informare si publicitate in scopul promovarii diferitelor activitati, CPV 79341000-6.Aceste servicii, finantate atat din bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2011 cat siprin programele cu finantare externa, si carefac obiectul unor contracte distincte, sunt prevazutein Programul achizitiilor publice aprobat pe anul 2011 la codul CPV 79341000-6, prin procedura de ?licitatie deschisa?.Avand in vedere ca in Programul anual al achizitiilor publice pentru Consiliul JudeteanDolj valoarea totala a serviciilor ce urmeaza sa se achizitioneze pentru Codul CPV 79341000-6, aferent prezentei achizitii, este mai mare de 125.000 euro, in conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantaa procedat la initierea atribuirii contractului de servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Consolidare - restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova?, finatat din PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexeprin procedura ?licitatie deschisa?, cu o valoare estimata de 34.650 lei.Consideram ca cele prezentate sunt intemeiate si motivele justifica alegerea procedurii ?licitatie deschisa? pentru atribuirea contractului de servicii servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Consolidare - restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str Unirii, nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Tel. 0251408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2011 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer