Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de interconectare VPN intre sucursalele CEO - servicii suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.559 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROMTELECOM S.A. Bucuresti
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137326/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: dl. Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: dl. Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de interconectare VPN intre sucursalele CEO - servicii suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si sucursalele acesteia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de interconectare VPN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64214400-3 - Inchiriere de linii terestre de comunicatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 559RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 340807
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 173/CEO Denumirea: Servicii de interconectare VPN intre sucursalele CEO - servicii suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMTELECOM S.A. Bucuresti
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr. 3-5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011823, Romania, Tel. +40 214006790, Fax: +40 214006790
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23559.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Actul aditional nr. 173/CEO/31.05.2013 care face obiectul prezentului anunt este aditional la contratul de servicii nr. 10/CEO/11.01.2013, atribuit prin procedura de achizitie "cerere de oferte" si transmis in SEAP cu anuntul de atribuire nr. 164812/29.01.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj, sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2013 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer