Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
300.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: SMART CONTROL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145783/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142484
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Duta, Tel. +40 213185120, Email: [email protected], Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia ?Serviciilor de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare? se va desfasura dupa cum urmeaza: a) promitentul-prestator va primi din partea autoritatii contractante (promitentul-achizitor), prin mijloace de transmisie electronica, documente PDF care contin imagini scanate la o rezolutie de 300 dpi;b) promitentul-prestator va prelucra, corecta ?i formata aceste documente, obtinand fisiere text (cu caracteristicile tehnice specificate la cap. IV) direct pentru paginare.Volumul documentelor prelucrate de promitentul-prestator va fi de minimum aprox. 13 milioane caractere cu spatii, respectiv de maximum aprox. 150 milioane de caractere cu spatii.Termenul de prelucrare a actelor primite de promitentul-prestator este de 24 de ore de la momentul transmiterii actelor pe FTP pentru fiecare contract subsecvent in parte ce cuprinde intre minim 130.000 caractere cu spa?ii ?i maxim 3.900.000 caractere cu spa?ii.Volumul contractat pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru (pana la 31.12.2013) va fi de minim 13 milioane caractere cu spatii, respectiv de maxim 150 milioane caractere cu spatii.Se estimeaza o valoare totala maxima a acordului-cadru de 300.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 150 milioane de caractere cu spatii), echivalentul a 1.331.070 lei la cursul BNR din 10.07.2013 de 1 EUR = 4, 4369 lei, valoarea minima a acordului-cadru fiind de 26.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 13 milioane caractere cu spatii), echivalentul a 115.359, 40 lei la cursul BNR specificat mai sus.Pretul unitar maxim estimat: 2 (doi) Euro / 1.000 caractere cu spatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72311100-9 - Servicii de conversie de date (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
300, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12.13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S158-276214din16.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 658 Denumirea: Acord cadru prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SMART CONTROL S.R.L.
Adresa postala: Str. Lt. Gheorghe Saidac, Nr. 4, Bl. 35, Sc. D, AP. 62, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 32000, Romania, Tel. 021.240.25.10, Email: [email protected], Fax: 021.240.25.10, Adresa internet (URL): www.smartcontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 331, 070 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pre?, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pre? o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Durata de derulare a contractului este pana la 31.12.2013
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, RA Monitorul Oficial
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. +40 213185120, Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer