Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTOCMIRE PROIECT TEHNIC PENTRU REAMENAJARE SI RECOMPARTIMENTARE CRCDN CEUASU DE CAMPIE - STR. LAPOSA NR. 185


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.990 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROMID SRL
Anunt de atribuire numarul 115707/10.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala:  strada Trebely nr. 7, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540081, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Litiu, Tel. 0265213512, Email:  [email protected], Fax:  0265211561, Adresa internet (URL):  www.dgaspcmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INTOCMIRE PROIECT TEHNIC PENTRU REAMENAJARE SI RECOMPARTIMENTARE CRCDN CEUASU DE CAMPIE - STR. LAPOSA NR. 185
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CRCDNCEUASU DE CAMPIE
STR. LAPOSA NR.185
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INTOCMIRE PROIECT TEHNIC PENTRU REAMENAJARE SI RECOMPARTIMENTARE CRCDN CEUASU DE CAMPIE - STR. LAPOSA NR. 185
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 990RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18688
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19529 Denumirea: SERVICII INTOCMIRE PROIECT TEHNIC --REAMENAJARE SI RECOMPARIMENTARE CRCDN CEUAS -STR. LAPOSA
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROMID SRL
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA NR. 628A, Localitatea:  SANTANA DE MURES, Cod postal:  547565, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6545.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL MURES
Adresa postala:  STR. BOLYAI NR. 30, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265-260323, Email:  [email protected], Fax:  0265-267856
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL MURES- SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala:  STR. JUSTITIEI NR. 1, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-213827, Email:  [email protected], Fax:  0265-213827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  STR. TREBELY NR. 7, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540081, Romania, Tel. 0265-213512, Email:  [email protected], Fax:  0265-211561, Adresa internet (URL):  www.dgaspcmures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2011 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer