Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere a pajistilor din comuna Gurghiu


Concesionare numarul 1396/01.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GURGHIU (PRIMARIA COMUNEI GURGHIU)
Adresa postala: Str P.Maior nr 8 Gurghiu, jud.Mures, Localitatea: Gurghiu, Cod postal: 547295, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN STAN, Tel.0265536003, Email: [email protected], Fax: 0265536094
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere a pajistilor din comuna Gurghiu
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pajisti ale comunei Gurghiu
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Servicii de intretinere pajisti si inlaturarea buruienilor
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
120 ha
Valoarea estimata fara TVA: 48, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
conform fisei de date a achizitiei
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 12.03.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Algeria, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: str Bolyai Farkas nr 30, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265260323, Email: [email protected], Fax: 0265267857, Adresa internet (URL): just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria comunei Gurghiu
Adresa postala: str.P.Maior nr 8, Localitatea: Gurghiu, Cod postal: 547295, Romania, Tel.0265536003, Email: [email protected], Fax: 0265536094
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2010 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer