Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere a spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si a locurilor speciale pentru caini; servicii de defrisare si egalaj arbori; servicii de reparare si intretinere instalatii de aspersoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
428.808 RON

Castigatorul Licitatiei: AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Anunt de atribuire numarul 101718/09.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala:  BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040532, Romania, Punct(e) de contact:  Adrian CORMOS, Tel. 021.336.03.60, Email:  [email protected], Fax:  021.336.03.60, Adresa internet (URL):  www.ps4.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere a spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si a locurilor speciale pentru caini; servicii de defrisare si egalaj arbori; servicii de reparare si intretinere instalatii de aspersoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sectorul 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, defrisare si egalaj arbori, intretinerea instalatiilor de aspersoare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
77211300-5-Servicii de defrisare (Rev.2)
77341000-2-Elagaj de arbori (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
428, 808RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37182 Denumirea: Servicii de intretinere a spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si a locurilor speciale
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Adresa postala:  Sos. Oltenitei nr. 9, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041292, Romania, Tel. 021/332.10.14, Email:  [email protected], Fax:  021/332.24.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 442020.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 428808.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala:  Bld. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600/4083700, Email:  [email protected], Fax:  0213132815, Adresa internet (URL):  http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Dezvoltare Urbana
Adresa postala:  Bdul George Cosbuc, nr. 6-16, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040562, Romania, Tel. +40213360360, Email:  [email protected], Fax:  +40213360360, Adresa internet (URL):  www.ps4.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2011 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer