Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de intretinere, actualizare aplicatii informatice si de instruire a personalului care exploateaza respectivele aplicatii instalate de SC MULTISOFT SRL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
75.831 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MULTISOFT SRL
Anunt de atribuire numarul 136497/20.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Punct(e) de contact: IULIA MADALINA MOTATAIANU, Tel. +40 241580523, Email: [email protected], Fax: +40 241580523
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de intretinere, actualizare aplicatii informatice si deinstruire a personalului care exploateaza respectivele aplicatii instalate de SC MULTISOFT SRL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediile R.A.E.D.P.P. Constanta si Campusul social Henri Coanda din Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire a personalului care utilizeaza respectivele aplicatii instalate de catre SC MULTISOFT SRL pe calculatoarele din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
75, 831RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5059 Denumirea: SERVICII INTRETINERE, ACTUALIZARE APLICATII INFORMATICE SI DE INSTRUIRE PERSONAL
V.1) Data atribuirii contractului 20.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MULTISOFT SRL
Adresa postala: STR. TRANDAFIRULUI NR. 13A, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900205, Romania, Tel. + 40 241615211, Fax: +40 241548008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75842.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75831.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cele prevazute la art. 256 alin 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAEDPP CONSTANTA-DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 101, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900657, Romania, Tel. +40 241589714, Fax: +40 241580523
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer