Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere domeniu public si privat al Municipiului Bucuresti aflat in administrarea Consiliului Local Sector 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
107.455.008 RON

Castigatorul Licitatiei: AZOCHIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107736/26.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104295
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala:  BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040532, Romania, Punct(e) de contact:  Cormos Adrian, Tel. 021.336.03.60, Email:  [email protected], Fax:  021.336.03.60, Adresa internet (URL):  www.ps4.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere domeniu public si privat al Municipiului Bucuresti aflat in administrarea Consiliului Local Sector 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti, Sectorul 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere domeniu public si privat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
45110000-1-Lucrari de demolare de cladiri si de terasament (Rev.2)
77320000-9-Servicii de intretinere a terenurilor de sport (Rev.2)
77340000-5-Elagaj de arbori si tunderea gardurilor vii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
107, 455, 010RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S181-276505din17.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4641 Denumirea: Servicii de intretinere domeniu public si privat al Municipiului Bucuresti - sector 4
V.1) Data atribuirii contractului 2/15/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AZOCHIM S.R.L.
Adresa postala:  com CALUGARENI, sat Branistari, Localitatea:  Calugareni, Cod postal:  087041, Romania, Tel. 0723280222, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0246281222
AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Adresa postala:  Sos. Oltenitei nr. 9, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041292, Romania, Tel. 021/332.10.14, Email:  [email protected], Fax:  021/332.24.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107455010.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 107455010.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala:  Bld. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600/4083700, Email:  [email protected], Fax:  0213132815, Adresa internet (URL):  http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Dezvoltare Urbana - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala:  Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040532, Romania, Tel. 021 336 03 60, Email:  [email protected], Fax:  021 336 03 60
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2011 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer