Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere la cladiri aflate in proprietatea ST Sibiu ? cladiri gestionate de CE Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRICAL BUSINESS CENTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143122/31.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136923
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Sibiu, B-dul C. Coposu, nr.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 269207130, In atentia: Nicolae OLTEAN, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere la cladiri aflate in proprietatea ST Sibiu ?cladiri gestionate de CE Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform Caietului de sarcini;
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de intretinere si reparatii la: : - elemente de constructii ale cladirilor;
-instalatii de incalzire, - instalatii electrice cu tensiunea nominala 0, 4 kV.-instalatii sanitare interioare;
-instalatii de alimentare cu apa si canalizare;
-imprejmuiri si drumuri, aferente cladirilor aflate in proprietatea ST Sibiu ? cladiri gestionate de CE Sibiu(municipiul Sibiu si municipiul Alba).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50710000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2118
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6 Denumirea: Servicii de intretinere la cladiri aflate in proprietatea ST Sibiu ?cladiri gestionate de CE Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRICAL BUSINESS CENTER S.R.L.
Adresa postala: STR. PINULUI, NR.7, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248.206.241, Email: [email protected], Fax: 0248.276.797
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu - Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Johann Sebastian Bach nr. 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel. +40 269217104, Email: [email protected], Fax: +40 269217702, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a contestatorului despre un act sau o decizie a autoritatii contractante considerata nelegala;
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de TransportSibiu - Oficiul juridic
Adresa postala: B-dul C. Coposu , nr.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel. +40 269207100, Email: [email protected], Fax: +40 269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer