Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere periodica a autovehiculelor tip MAZDA BT-50 aflate in dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.396 RON

Castigatorul Licitatiei: COREX SRL
Anunt de atribuire numarul 138208/02.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129208
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere periodica a autovehiculelor tip MAZDA BT-50 aflate in dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului castigator
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul are ca scop prestarea serviciilor de intretinere periodica a autovehiculelor MAZDA din dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare si mentinerea autovehiculelor in stare buna de functiune prin operatiuni de revizie conform termenelor legislative in vigoare;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 396RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22680/1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70/DMRP Denumirea: Servicii de intretinere periodica a autovehiculelor tip MAZDA BT-50 E.M.C. Rosia-Pesteana
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREX SRL
Adresa postala: Bd. ECATERINA TEODOROIU< NR>, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 251456, Romania, Tel. 0253/222137, Email: [email protected], Fax: 0253/226191
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2442.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2396.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofert.aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis. Pentru vizualiz.docum.de atrib.incarcate in SEAP, op.ec.tr.sa aiba un program necesar vizualiz.fisierelor semn.electronic (acest program este disp.gratuit pe site-urile furniz.de semnatura electronica.Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune o data cu oferta, respectiv la data desf.sed.de deschidere, ulterior acestei date obiect.formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin of.initiala.Cap.ec.si fin.a of.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualiz.prin complet.form.nr.6 model anexat. Cap.teh.si prof.a of.poate fi sustinuta si de o alta persoana (care va prez.o autorizatie tehnica CLASA II emisa de R.A.R.), conf.art. 190 din OUG 34/2006 actualiz.prin complet.form.nr. 7 model anexat, anexa 1- form.nr. 7 model anexat, anexa 2- form.nr. 7, model anexat.Pentru demonstrarea indeplinirii CONDITIILOR DE PARTICIPARE CAP. III.2), of.are drep.de a prez. initial doar o decl.pe prop.rasp.semnata de reprez.sau legal, prin care conf.ca indepl.cerintele de calif.astfel cum au fost solic.prin doc.de atrib.Decl.tr.sa fie insot.de o anexa in care of.tr.sa mentioneze succint dar precis modul concret de indepl.a respect.cerinte - inclusiv, daca au fost solic. div.valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf.art.11alin(4)din HG925/2006, cu modif.si compl. ult. , compl.form.nr. 10, model anexat.In cazul in care of.uzeaza de acest drept, are oblig.de a prez./completa certif./docum. edif.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2012 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer