Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere sediul MT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
404.878 RON

Castigatorul Licitatiei: GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.
Anunt de atribuire numarul 143823/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Andreea Andrescu, Tel. +040 0213196156, Email: [email protected], Fax: +40 0213196199, Adresa internet (URL): www.mt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare a activitatilor de transport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere sediul MT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul MT
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea instalatiilor de incalzire, saniare de evacuare a apei uzate, pluviale si din panza freatica pentru intreaga cladire, intretinerea instalatiilor electrice, prevenirea si stingerea incendiilor, intretinerea instalatiilor de ascensor si asigurarea de insotitori pentru lifturi (daca e cazul), lucrari si activitati de intretinere a constructiilor, transport prin purtare directa, transport cu mijloace auto proprii ale prestatorului, asigurarea utilitatilor: energie termica, energie electrica, gaze naturale, apa potabila, canalizare, evacuare gunoi menajer, etc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50710000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)
50720000-8-Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
404, 878.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 753 Denumirea: Servicii de intretinere sediul MT
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 3160145, Email: [email protected], Fax: +40 3166228
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 406103.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 404878.32 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer