Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.298 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GLOBAL ECO CENTER SRL
Anunt de atribuire numarul 146638/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144225
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Barajului nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Florina Cosmina Ciopaian, Tel. +40 265404111, Email: florin[email protected], Fax: +40 265306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Atelierele auto, spalatorie sia Formatiilor subordonate Sectiei TTM Medias
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90460000-9 - Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)
90513500-1-Tratarea si eliminarea deseurilor lichide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 298RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3496 Denumirea: SERV. DE INTRETINERE SI REP. SEPARATOARE
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GLOBAL ECO CENTER SRL
Adresa postala: STR. PLOPII FARA SOT NR 23, Localitatea: IASI, Cod postal: 0369742, Romania, Tel. +40 232/212718, Fax: +40 232/211433
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47945.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35298.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.-Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.-Ofertantul poate uza de prevederile art.11 alin 4 din HG 925/2006Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.-In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.-In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Se va completata Anexa 1 cuprinsa in Capitolul III.- Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.- Se va prezenta modelul de contract, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat (cu eventuale obiectiuni formulate) la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale obligatorii prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la termenul limita de depunere a ofertelor autoritatea contractanta instiintand ceilalti potentiali ofertanti despre eventualele modificari. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale specifice prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la stabilirea ofertantului castgigator. Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari (clauze obligatorii respectiv clauze specifice), va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006, oferta va fi considerata neconforma. La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer