Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparare ascensoare camin Belvedere si imobil str. M.Moxa nr.5-7


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.510 RON

Castigatorul Licitatiei: WILHELM ROMCO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 106429/28.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala:  Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010374, Romania, Punct(e) de contact:  Liliana Corbeanu, Tel. 021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, Email:  [email protected], Fax:  021/319.19.66, Adresa internet (URL):  www.ase.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparare ascensoare camin Belvedere si imobil str. M.Moxa nr.5-7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: camin Belvedere si imobil str. M.Moxa nr.5-7.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparare ascensoare camin Belvedere si imobil str. M.Moxa nr.5-7
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 510.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1172 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare ascensoare camin Belvedere si imobil str. M.Moxa nr.5-7
V.1) Data atribuirii contractului 3/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WILHELM ROMCO S.R.L.
Adresa postala:  Sos.Nordului nr.58, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014104, Romania, Tel. 0212320090, Email:  [email protected], Fax:  0212322284, Adresa internet (URL):  www.wilhelm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18510.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr.37, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  sos Oltenitei, nr.107-117, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041318, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Studii Economice
Adresa postala:  Piata Romana nr.6, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010374, Romania, Tel. 021/319100 int 153
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2011 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer