Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 1 - Autoturisme Skoda, lot 2 ? Autoturism Renault, lot 3 ? Autovehicule Peugeot , lot 4 ? Autoturisme Ford, lot 5 ? Autoturism 8 locuri Hyundai , lot 6 ? Autovehicule Daewoo, l


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
882.960 RON

Castigatorul Licitatiei: TIM CICLOP S.R.L
Anunt de atribuire numarul 103018/23.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91802
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala:  STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300092, Romania, Punct(e) de contact:  Departament Comercial, Tel. 0256308350, In atentia:  Birou Achizitii Publice, Email:  [email protected], Fax:  0256430631, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 1 - Autoturisme Skoda, lot 2 ? AutoturismRenault, lot 3 ? AutovehiculePeugeot , lot 4 ? AutoturismeFord, lot 5 ? Autoturism 8 locuri Hyundai , lot 6 ? AutovehiculeDaewoo, lot 7 ? AutovehDacia, lot 8 ? AutoutilitIveco, lot 9 ? Autoutili Renault Midlum, lot 10 ? AutoutilitMercedes si In termen de garantie : Lot 11 - Autoutilit Mercedes; Lot 12 - AutoutilitareIveco , Lot 13 - AutoutilitareDacia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
efectuarea reviziilor tehnice periodice si a remedierii defectiunilor care apar la autovehiculele din dotarea unitatii , in post ganatie si in termen de garantie , marca : SKODA, RENAULT, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, DAEWO, DACIA, IVECO, RENAULT MIDLUM, MERCEDES.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
882, 960.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S66-100077din03.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/469 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autovehiculemarca Skoda
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala:  STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email:  [email protected], Fax:  0256/224833, Adresa internet (URL):  http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29802.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 02/470 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autovehiculemarca Peugeot
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala:  STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email:  [email protected], Fax:  0256/224833, Adresa internet (URL):  http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 268594.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 02/471 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autoutilitare marca Ford
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala:  Calea Sagului Nr.142, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0256-216948, Adresa internet (URL):  www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72359.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 02/472 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autovehiculemarca Daewoo
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala:  STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email:  [email protected], Fax:  0256/224833, Adresa internet (URL):  http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65652.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 02/473 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autoturism 8 locuri marca Hyundai
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala:  Calea Sagului Nr.142, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0256-216948, Adresa internet (URL):  www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25536.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 02/474 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autovehiculemarca Dacia
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala:  STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email:  [email protected], Fax:  0256/224833, Adresa internet (URL):  http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 269900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 02/475 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein post garantie la Autoutilitare marca Mercedes
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala:  Calea Sagului Nr.142, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0256-216948, Adresa internet (URL):  www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101675.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 02/476 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein termen de garantie la Autoutilitare marca Mercedes
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala:  Calea Sagului Nr.142, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0256-216948, Adresa internet (URL):  www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27488.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 02/477 Denumirea: Servicii de intretinere si repararein termen de garantie la Autoutilitare marca Dacia
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.
Adresa postala:  CALEA SAGULUI, NR.201, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  -, Romania, Tel. 0256/305053, Email:  [email protected], Fax:  0256/305057
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21951.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
documentatia de atribuire este publicata in anunt la "Documentatie si clarificari"
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  305300, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - Oficiul Juridic
Adresa postala:  str.Episcop Joseph Lonovici nr.4, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300092, Romania, Tel. 0256302348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2010 08:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer