Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 1 - Autoturisme marca Skoda, lotul 2 ? Autoturism marca Renault, lotul 3 ? Autovehicule marca Peugeot , lotul 4 ? Autoturisme marca Ford, lotul 5 ? Autovehicule marca Daewoo, lotul


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.342.890 RON

Castigatorul Licitatiei: RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131076/07.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119059
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Departament Comercial, Tel. 0256308350, In atentia: Birou Achizitii Lucr si Serv, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256430631, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 1 - Autoturisme marca Skoda, lotul 2 ? Autoturism marca Renault, lotul 3 ? Autovehicule marca Peugeot , lotul 4 ? Autoturisme marca Ford, lotul 5 ? Autovehicule marca Daewoo, lotul 6 ? Autovehicule marca Dacia, lotul 7 ? Autoutilitare marca Iveco, lot 8 - Autoutilitare marca Mercedes, lot 9 ? Autoutilitara marca Renault Midlum, In termen de garantie : lot 10 -Autoutilitare marca Dacia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
efectuarea reviziilor tehnice periodice si a remedierii defectiunilor care apar la autovehiculele din dotarea unitatii , in post garantie si in termen de garantie, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr 10760/29.08.2011
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 342, 889.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/793 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 1 - Autoturisme marca Skoda,
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului Nr.142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256-216948, Adresa internet (URL): www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 02/794 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare autoveh In post garantie : lot 2 - Autoturisme marca RENAULT
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala: STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email: [email protected], Fax: 0256/224833, Adresa internet (URL): http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34965.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 02/795 Denumirea: Servicii de intret si repar autovehicule In post garantie : lot 3 - Autovehicule marca PEUGEOT
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.
Adresa postala: CALEA SAGULUI, NR.201, Localitatea: Timisoara, Cod postal: -, Romania, Tel. 0256/305053, Email: [email protected], Fax: 0256/305057
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 275000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 02/796 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 4 - Autoturisme marca FORD
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului Nr.142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256-216948, Adresa internet (URL): www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116413.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 02/797 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 5 - Autoturism marca DAEWOO
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.
Adresa postala: CALEA SAGULUI, NR.201, Localitatea: Timisoara, Cod postal: -, Romania, Tel. 0256/305053, Email: [email protected], Fax: 0256/305057
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13589.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 02/798 Denumirea: Servicii de intretinere si reparare autovehicule In post garantie : lot 6 - Autovehicule marca DACIA
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIM CICLOP S.R.L
Adresa postala: STR.MITROPOLIT ALEX STERCA SULUTIU NR.6, AP1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300116, Romania, Tel. 0256/224838, Email: [email protected], Fax: 0256/224833, Adresa internet (URL): http: //www.timciclop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 351500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 02/799 Denumirea: Servicii de intret si repar autovehicule In post garantie : lot 7 - Autoutilitare marca IVECO
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului Nr.142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256-216948, Adresa internet (URL): www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 313173.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 02/800 Denumirea: Servicii de intret si repar autovehicule In post garantie : lot 8 - Autoutilitare marca MERCEDES
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului Nr.142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256-216948, Adresa internet (URL): www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 145020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 02/801 Denumirea: Servicii de intret si repar autoveh In post garantie : lot 9 - Autoutilitara marca RENAULT MIDLUM
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului Nr.142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300516, Romania, Tel. 0256-216945, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256-216948, Adresa internet (URL): www.mercedes-benz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34464.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 02/802 Denumirea: Servicii de intret si repar autovehic In termen de garantie : lot 10 - Autoutilitare marca DACIA
V.1) Data atribuirii contractului 11/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.
Adresa postala: CALEA SAGULUI, NR.201, Localitatea: Timisoara, Cod postal: -, Romania, Tel. 0256/305053, Email: [email protected], Fax: 0256/305057
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23763.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP in anuntul de participare la "Documentatie si clarificari" si poate fi accesata la adresa de internet www.e-licitatie.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TIMIS
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. 0256-498044, Fax: 0256-200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovici nr 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel. 0256308348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2011 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer