Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatie curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile de pe raza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
690.689 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC G7V CONSTRUCT PARTNER SRL SI SC STONE CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 77568/28.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65677
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC Constanta, al Albastrelelor 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii, Tel.0372736914, Email: [email protected], Fax: 0241673993, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatie curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile de pe raza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Subunitatile RTFC Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatie curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile de pe raza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Constanta -2 loturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
690, 689RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
tct/19/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 264 Denumirea: CONTRACT PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC G7V CONSTRUCT PARTNER SRL SI SCSTONE CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR. CTIN GOLEA, NR.15, Localitatea: MEDGIDIA, Cod postal: 5559868, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 351346.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 262 Denumirea: CONTRACT PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: STR. JUSTITIEI, NR.20, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 8700, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 339343.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.4021.310.46.41, Fax: 4021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Constanta
Adresa postala: str. Krikor Zambaccian nr. 1, ,Localitatea: constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241/616.003, Fax: 0241/616.003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic RTFC Constanta
Adresa postala: Al albastrelelor 10, Localitatea: constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241673993, Fax: 0241673993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2009 08:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer