Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii pentru parcul de utilaje de import si inlocuire piese de schimb - DRDP Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.111.415 USD

Castigatorul Licitatiei: SC TMS ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 143971/27.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142166
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BRASOV, Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. I, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Birou Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Diana Toromboli, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii pentru parcul de utilaje de import si inlocuire piese de schimb - DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Parcul de utilaje de import din dotarea DRDP Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatii pentru parcul de utilaje de import si inlocuire piese de schimb - DRDP Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 111, 415.07USD
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S105-180334din01.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 204 Denumirea: Servicii de intretinere si reparatii pentru parcul de utilaje de import si inlocuire piese de schimb
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TMS ROMANIA SRL
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr 5, Sat Ganeasa, comuna Ganeasa, Judetul ILFOV, Localitatea: Ganeasa, Cod postal: 077100, Romania, Tel. +40 0214034480, Email: [email protected], Fax: +40 0214034482
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1209677.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1111415.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Pt dem indepl crit de calif, of are dreptul de a prezenta initial, in conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006, Declaratie pe proprie raspundere semnata de repr sau legal ? Formularul E + Anexa.ATENTIE! *In anexa se va mentiona succint dar precis modul concret de indepl a respect cerinte - incl, daca au fost solicitate, diverse val, cant sau altele asemenea.**In cazul in care of uzeaza de Decl pe proprie rasp prin care sa confirme indepl cerint de calif, acesta are obligatia de a prezenta/completa certif/docum edif care probeaza/confirma indepl cerintelor de calif atunci cand primeste din partea Aut Contr o solicit in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.***In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, criteriile de calificare si selectie care tb indepl de fiecare dintre ofertantii asociati, precum si cele care vor fi indeplinite de aceia care urmeaza a executa acele parti din contract avute in vedere la stabilirea criteriilor de calificare, se regasesc in Anexa 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea crit de calif si selectie publicat in MO al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.2.Specif tehnice din caietul de sarcini care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op ec sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ?sau echivalent?.3.Daca of. clasate pe primul loc au preturi egale, aut contr va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.4.Orice solicitari de informatii, clarificari, precum si depunerea/deschiderea ofertelor se fac la DRDP Brasov - Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2, sc. I, Brasov, cod postal: 500090, tel. +40 268547688, fax +40 268547695, email [email protected] - Birou Organizare si Derulare Achiztii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - DRDP Brasov - Departamentul Juridic
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer