Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de intretinere si revizie pentru un lift de persoane aflat in cladirea Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, str. S. Albinii nr. 10.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.421 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KONE ASCENSORUL SA
Anunt de atribuire numarul 141610/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Olimpia Dumitru, Tel. +40 264405300, Email: [email protected], Fax: +40 264590592, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de intretinere si revizie pentru un lift de persoane aflatin cladirea Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, str. S. Albinii nr. 10.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: cladirea Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, str. S. Albinii nr. 10
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de intretinere si revizii tehnice curenteprecum si revizii anuale generale pentru un lift de persoane cu sase statii, greutate 450kg, aflatin cladirea Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, str. S. Albinii nr. 10.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 421.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N1/2013-SP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional nr. 1 - la contr. 10410/18.07.2013
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KONE ASCENSORUL SA
Adresa postala: Bucuresti, str. Sos. Viilor nr. 65A, Localitatea: BUCURESTI -VOLUNTARI, Cod postal: 050151, Romania, Tel. +40213114600, Fax: +40213114603
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3271.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5451.25 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC
Adresa postala: str. I.I.C. Bratianu, nr. 14, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400079, Romania, Tel. +40 264405300-5450, Fax: +40 2644506755
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer